Skråbåndsfolder part #820245096
specialty type: Home Dec Syning

Kantning med skråbånd er en meget enkel metode, som bruges til at give stofkanter et glat og pænt udseende. Til denne teknik skal du bruge ufalset skråbånd med en bredde på 24 mm.
1. Fjern trykfoden. Monter skråbåndsfolderen.
2. Klip starten af skråbåndet skråt.
3. Før båndet ind i skråbåndsfolderens snegl, og træk det bagud.
4. Indstil skråbåndsfolderen og/eller nålens position, så nålen stikkes ned ca. 1 - 1,5 mm fra 
den foldede kant på skråbåndet.
5. Sy ca. 25 mm langs skråbåndet.
6. Læg nu den kant af stoffet, der skal kantes, mellem skråbåndskanterne i udboringen på 
skråbåndsfolderen. Skråbåndet foldes nu automatisk om den klippede kant under syningen
Tip! Du opnår en ekstra dekorativ effekt, hvis du bruger en zigzag- eller pyntesøm.

seneste tilbehør