Klar 1/4“ quiltefod til IDT™-system part #820883096
specialty type: Quiltning

Den klare 1/4“ quiltefod er god til sammensyning af stoffer, da den giver et godt overblik, når du syr 1/4“-, 1/8“- og 3/8“-sømme. De røde linjer på trykfoden markerer 1/4“-drejepunkter foran og bag ved nålen.
 

Passer til maskine

  • D
  • E
  • G
  • J
  • K
Hvad er min?
1. Placer to stykker stof ret mod ret.
2. Vælg en ligesøm, og indstil stinglængden til 2,5.
3. Aktivér IDT™-systemet.
4. Læg stoffet under trykfoden. 
5. Når du bruger et sømrum på 3 mm, føres stoffet frem langs fodens inderste kant. Når du 
bruger et sømrum på 6 mm, føres stoffet frem langs fodens yderste kant. Når du bruger et 
sømrum på 1 cm, føres stoffet frem langs fodens yderste kant.
6. For at dreje 6 mm fra enden af stoffet skal du stoppe med at sy, når stofkanten når det første røde mærke på foden.

seneste tilbehør