Kantlineal/quiltelineal part #820251096
specialty type: Quiltning

Linealen er specielt velegnet ved quiltning af lige sømme. Brug en ligesøm eller en pyntesøm efter eget valg for at opnå de smukke, quiltede effekter.
 
1. Løsn skruen bag på trykfodssålen en smule, så du kan anbringe linealen i hullet. Fastgør 
linealen ved at spænde skruen.
2. Sy en søm efter eget valg.
3. Placer linealen på den søm, du lige har syet, og sy endnu en søm. Dermed sys sømmene 
med den afstand, du har valgt.

seneste tilbehør