Previous Next
  1. Hjem
  2. Vilkår for Brug

Vilkår for brug

Pfaff.com hjemmeside ("Webstedet") ejes og drives af SVP Worldwide.

LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU FÅR ADGANG TIL ELLER BRUGER WEBSTEDET. VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE TILGÅ ELLER BRUGE WEBSTEDET. SVP GROUP AB FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DENNE AFTALE TIL ENHVER TID, OG SÅDANNE ÆNDRINGER TRÆDER I KRAFT STRAKS EFTER OFFENTLIGGØRELSEN AF DEN ÆNDREDE AFTALE PÅ WEBSTEDET. DU ACCEPTERER AT GENNEMGÅ AFTALEN MED JÆVNE MELLEMRUM FOR AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ SÅDANNE ÆNDRINGER, OG DIN FORTSATTE ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET UDGØR DIN ENDELIGE ACCEPT AF DEN ÆNDREDE AFTALE.

1. Immaterielle rettigheder
Indholdet på Webstedet er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love om intellektuel ejendomsret. Dette Websted og alt materiale, der er tilgængeligt på Webstedet, tilhører SVP Worldwide og/eller dets associerede selskaber eller licensgivere (i det følgende samlet benævnt “SVP”).

1.1 Ophavsret.
Du må ikke bruge Webstedet eller de materialer, der er tilgængelige på Webstedet, på en måde, der udgør en krænkelse af vores rettigheder, eller som ikke er godkendt af os. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse Vilkår for brug eller af ejeren af disse materialer, MÅ DU IKKE ÆNDRE, KOPIERE, REPRODUCERE, GENUDGIVE, UPLOADE, SENDE, OVERFØRE, SÆLGE, SKABE AFLEDTE VÆRKER AF, UDNYTTE ELLER PÅ NOGEN MÅDE DISTRIBUERE MATERIALET PÅ WEBSTEDET, HERUNDER TEKST, GRAFIK, KODE OG / ELLER SOFTWARE, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE FRA SVP WORLWIDE. Du må dog udskrive og/eller downloade individuelle sider på Webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter meddelelser om ophavsret eller ejendomsret fra materialerne.

1.2 Varemærker.
PFAFF og andre varemærker og servicemærker, der anvendes på Webstedet, tilhører udelukkende SVP eller dets licensgivere. Ingen rettigheder til brugen af disse varemærker eller servicemærker er licenseret i henhold til denne Aftale.

1.3 Indsendelser.
Ved at sende eller indsende materiale (herunder, men ikke begrænset til, digitale billeder og videoer) til Webstedet eller via e-mail (eller af ethvert medie, der nu er kendt eller herefter udviklet) til SVP, gør du gældende: (1) at du er ejer af materialet, eller at du foretager dit indlæg eller din indsendelse med udtrykkeligt samtykke fra ejeren af materialet; og (2) at du er 13 år eller ældre. Når du poster eller indsender materiale, accepterer du endvidere at give SVP og enhver, der er autoriseret af SVP, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig, ubegrænset, verdensomspændende, uophørlig licens (herunder retten til at tildele underlicens) til at bruge, kopiere, ændre, sælge, udnytte, distribuere, transmittere, skabe afledte værker af og til offentligt at fremvise og demonstrere sådanne materialer, helt eller delvis. Denne foregående accept omfatter retten til at udnytte enhver ejendomsret til et sådant post eller en sådan indsendelse, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i henhold til ophavsrets-, varemærke- eller patentlovgivning under enhver relevant jurisdiktion. Du giver også SVP og enhver, der er autoriseret af SVP, ret til at identificere dig som forfatter til dine posts eller indsendelser. Du kan blive identificeret ved navn, e-mailadresse eller skærmnavn, alt efter hvad vi finder passende. Du accepterer, at du ikke har nogen regres mod SVP for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret i din kommunikation til SVP.

2. Brug af Webstedet.
Du er indforstået med, at SVP, bortset fra oplysninger, produkter eller tjenester, der klart er identificeret som leveret af SVP, ikke driver, kontrollerer eller støtter nogen oplysninger, produkter eller tjenester på internettet på nogen måde. Du kan oprette et hyperlink til Webstedet, forudsat at linket ikke angiver eller antyder nogen sponsorering af dit websted af webstedet eller af SVP. I det omfang, det er tilladt ved lov, fraskriver SVP sig alle garantier for virus eller andre skadelige komponenter i forbindelse med Webstedet. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af datainput og -output og for at opretholde et middel uden for Webstedet til rekonstruktion af eventuelle mistede data.

DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG DEN FULDE RISIKO FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG INTERNETTET. SVP LEVERER WEBSTEDET OG RELATEREDE OPLYSNINGER "SOM DE ER" OG FREMSÆTTER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER PÅTEGNINGER OVERHOVEDET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE ELLER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, EVENTUELLE VAREOPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER LEVERES VIA TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETTET GENERELT, OG SVP ER IKKE ANSVARLIG FOR OMKOSTNINGER ELLER SKADER, DER OPSTÅR ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AF EN SÅDAN TRANSAKTION. DET ER UDELUKKENDE DIT ANSVAR AT EVALUERE NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG ANVENDELIGHEDEN AF ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, MERCHANDISE OG ANDRE OPLYSNINGER, DER LEVERES VIA TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETTET GENERELT. SVP GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT MANGLER I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET.

DU ER ENDVIDERE INDFORSTÅET MED, AT INTERNETTET INDEHOLDER UREDIGERET MATERIALE, HVORAF EN DEL ER SEKSUELT EKSPLICIT ELLER KAN VÆRE STØDENDE FOR DIG. DU TAGER ADGANG TIL SÅDANNE MATERIALER PÅ EGEN RISIKO. SVP HAR INGEN KONTROL OVER OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR OVERHOVEDET FOR SÅDANNE MATERIALER.

ANSVARSBEGRÆNSNING
SVP ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR (I) TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER ELLER OPLYSNINGER OG LIGNENDE), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER OPLYSNINGER ELLER TRANSAKTIONER, DER LEVERES PÅ TJENESTEN, ELLER DOWNLOADES FRA TJENESTEN ELLER ENHVER FORSINKELSE AF SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER TJENESTER. HELLER IKKE SELVOM SVP ELLER DETS AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER (II) ETHVERT KRAV, DER KAN HENFØRES TIL FEJL, UDELADELSER ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER I TJENESTEN OG/ELLER MATERIALER ELLER OPLYSNINGER, DER DOWNLOADES VIA TJENESTEN. DA NOGLE STATER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE STATER ER SVP’S ANSVAR BEGRÆNSET I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED LOV.

SVP fremsætter ingen erklæringer overhovedet om noget andet websted, som du kan få adgang til via Webstedet, eller som kan linke til Webstedet. Når du går ind på et websted, der ikke er et SVP-websted, er du indforstået med, at det er uafhængigt af SVP, og at SVP ikke har nogen kontrol over indholdet på det pågældende websted. Derudover betyder et link til et SVP-websted ikke, at SVP godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af et sådant websted.

3. SKADESLØSHOLDELSE
Du accepterer at godtgøre, forsvare og holde SVP, dets chefer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og tredjepartsinformationsudbydere til Tjenesten skadesløse i relation til alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af denne Aftale (herunder uagtsom eller uretmæssig adfærd) fra din side eller foretaget af enhver anden person, der får adgang til tjenesten.

4. Tredjeparters rettigheder.
Bestemmelserne i stk. 2 (Brug af Tjenesten) og 3 (Skadesløsholdelse) er til fordel for SVP og dets ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsinformationsudbydere til Tjenesten. Hver af disse personer eller enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte over for dig på egne vegne.

5. Ophør.
Vi kan annullere eller opsige din ret til at bruge Webstedet eller enhver del af Webstedet til enhver tid uden grund og uden varsel til dig efter eget skøn. I tilfælde af annullering eller opsigelse har du ikke længere tilladelse til at få adgang til den del af Webstedet, der er berørt af en sådan annullering eller opsigelse. De begrænsninger, der pålægges dig med hensyn til materiale, der downloades fra Webstedet, og ansvarsfraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne, der er angivet i Aftalen, forbliver i kraft.

6. Diverse.
Denne aftale skal alle reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York og lovgivningen i De Forenede Stater uden at give virkning til nogen principper for lovkonflikter. Du accepterer, at ethvert søgsmål eller enhver retssag mellem SVP og dig vedrørende denne Aftale eller parternes forpligtelser i medfør heraf skal anlægges udelukkende ved en føderal eller statslig domstol med kompetent jurisdiktion og med sæde i staten New York. Du accepterer, at ethvert søgsmål, der opstår som følge af eller relateret til Webstedet, skal påbegyndes inden for et (1) år efter, at årsagen til søgsmålet er opstået. I modsat fald er en sådan søgsmålsgrund permanent udelukket. At SVP ikke fastholder eller håndhæver nøje opfyldelse af bestemmelserne i denne Aftale skal ikke fortolkes som en en frasigelse af nogen bestemmelse eller rettighed. Hverken adfærd eller handelspraksis parterne imellem kan modificere bestemmelser i denne Aftale. SVP kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne Aftale til enhver part uden varsel til dig.
Der tages forbehold for eventuelle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri.

MEDDELELSE OM OPHAVSRET. © 2009 VSM Group AB. Alle rettigheder forbeholdes.