KÄYTTÖEHDOT

Verkkosivun pfaff.com website ("Sivu") omistaa ja sitä hallinnoi SVP Worldwide.

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN KUIN VIERAILET VERKKOSIVULLA. KÄYTTÄMÄLLÄ VERKKOSIVUA HYVÄKSYT SEURAAVASSA ESITETYT KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HALUA HYVÄKSYÄ NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ET SAA VIERAILLA VERKKOSIVULLA. SVP GROUP AB PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN HALUTESSAAN MUUTTAA TÄTÄ SOPIMUSTA, JA MAHDOLLISET MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN VÄLITTÖMÄSTI SEN JÄLKEEN, KUN MUUTETTU SOPIMUS ILMESTYY VERKKOSIVULLE. SINUN TULEE AIKA AJOIN PEREHTYÄ SOPIMUKSEEN TULLAKSESI TIETOISEKSI TÄLLAISISTA MUUTOKSISTA. KÄYTTÄMÄLLÄ EDELLEEN VERKKOSIVUJA ILMAISET HYVÄKSYVÄSI SOPIMUKSEEN TEHDYT MUUTOKSET.

1. Immateriaalioikeus
Verkkosivujen sisältöä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeutta koskevat lait. Verkkosivut ja kaikki niillä oleva sisältö ovat SVP Worldwiden ja/tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden omaisuutta (niihin viitataan tästedes yhteisesto nimellä "SVP").

1.1 Tekijänoikeus.
Et saa käyttää verkkosivuja tai niillä olevaa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuttamme tai jolle emme ole antaneet lupaa. Ellei näissä käyttöehdoissa selvästi sallita tai ellei Sivujen omistaja anna lupaa, ET SAA MILLÄÄN TAVALLA MUUTTAA, KOPIOIDA, JÄLJENTÄÄ, JULKAISTA UUDELLEEN, LADATA, POSTATA, SIIRTÄÄ, MYYDÄ, LUODA JOHDANNAISIA, HYÖDYNTÄÄ TAI JAELLA MILLÄÄN TAVALA TÄMÄN SIVUSTON AINEISTOA MUKAAN LUKIEN TEKSTI, PIIRROKSET, KOODI JA/TAI OHJELMISTO, ILMAN SVP WORLWIDEN KIRJALLISTA LUPAA. Voit kuitenkin tulostaa ja/tai ladata sivuston yksittäisiä sivuja ainoastaan henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että et muuta tai poista aineistosta mitään tekijänoikeutta koskevia ilmoituksia.

1.2 Tavaramerkit.
PFAFF sekä muut tavara- ja palvelumerkit, joita tällä sivustolla käytetään, ovat SVP:n tai sen lisenssihaltijoiden omaisuutta. Tämä sopimus ei oikeuta käyttämään näitä tavara- tai palvelumerkkejä.

1.3 Luovuttaminen.
Lähettäessäsi tai luovuttaessasi mitä rahansa aineistoa (mukaan lukien, ilman rajoituksia, digikuvat ja videot) sivustolle tai sähköpostitse (käyttäen mitä tahansa tunnettua tai myöhemmin kehitettävää mediaa) SVP:lle edellytetään: (1) että olet kyseisen aineiston omistaja tai että lähetät tai luovutat aineiston sen omistajan nimenomaisella luvalla; ja (2) että olen vähintään 13-vuotias. Lisäksi luovutat lähettäessäsi tai luovuttaessasi aineistoa SVP:lle tai kenelle tahansa SVP:n valtuuttamalle taholle rajoittamattoman, royaltivapaan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja pysyvän lisenssin (mukaan lukien oikeuden lisensoida eteenpäin) käyttää, kopioida, muokata, myydä, hyödyntää, jakaa, siirtää, luoda johdannaisia, panna esille ja esittää julkisesti tällaista aineistoa kokonaisuudessaan tai osittain. Edellä mainittu sisältää oikeuden käyttää lähetetyn tai luovutetun aineiston omistusoikeutta (mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen) tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai patenttilakien mukaisesti kaikissa asianmukaisilla toimivalta-alueilla. Luovutat myös SVP:lle tai SVP:n valtuuttamalle taholle oikeuden identifioida itsesi lähetetyn tai luovutetun aineiston tekijäksi. Sinut voidaan identifioida nimen, sähköpostiosoitteen tai nimimerkin perusteella tarpeelliseksi katsomallamme tavalla. Suostut siihen, ettei sinulla ole korvausvaatimusoikeutta SVP:ltä mistään väitetystä tai todellisista omistusoikeuden loukkauksista tai väärinkäytöksistä, joka aiheutuu yhteydenpidostasi SVP:n kanssa.

2. Sivuston käyttö
Tiedostat, että lukuun ottamatta informaatiota, tuotteita tai palveluita, joiden tuottajaksi SVP selvästi ilmoitetaan, SVP ei operoi, hallinnoi tai tue millään tavalla mitään informaatiota, tuotteita tai palveluita Internetissä. Voit luoda hypertekstilinkin tälle sivustolle edellyttäen, että linkissä ei ilmoiteta tai annetaan ymmärtää tämän sivuston tai Pfaffin sponsoroivan omaa sivuasi millään tavalla. Lain suomin täysin oikeuksin SVP ilmoittaa, ettei se ole vastuussa viruksista tai muista haitallisista komponenteista tähän sivustoon liittyen. Olet itse vastuussa siitä, että huolehdit riittävistä varotoimenpiteistä tämän sivuston ulkopuolisin keinoin varmistaaksesi tiedonsiirron asianmukaisuuden ja kadonneiden tietojen palautusmahdollisuuden.

OLET ITSE KAIKIN TAVOIN VASTUUSSA SIVUSTON JA MUN INTERNETIN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ. SVP TARJOAA SIVUSTON JA SIIHEN LIITTYVÄN INFORMAATION "SIINÄ KUNNOSSA KUIN SE ON" EIKÄ TAKAA, EDUSTA TAI TUE SUORANAISESTI EIKÄ VÄLILLISESTI (MUKAAN LUKIEN ILMAN MITÄÄN RAJOITUKSIA MYYNTIOIKEUS TAI EPÄSUORA TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN) PALVELUITA, TUOTTEITA KOSKEVIA TIETOJA TAI PALVELUN KAUTTA TAI INTERNETISSÄ YLEISESTI TUOTETTUJA PALVELUITA. SVP EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTVAT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI TÄLLAISTEN TRANSAKTIOIDEN SEURAUKSENA. SINUN YKSINOMAISELLA VASTUULLASI ON ARVIOIDA KAIKKIEN TÄSSÄ PALVELUSSA TAI INTERNETISSÄ YLEISESTI ESITETTYJEN MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN, PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN JA MUUN INFORMAATION OIKEELLISUUS, TÄYDELLISYYS JA HYÖDYLLISYYS.  SVP EI TAKAA PALVELUN KESKEYTYMÄTÖNTÄ TOIMINTAA TAI VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI SITÄ, ETTÄ PALVELUN PUUTTEET TULEVAT KORJATUIKSI.

TIEDOSTAT MYÖS, ETTÄ INTERNET SISÄLTÄÄ TOIMITTAMATONTA AINEISTOA, JOSTA OSA SAATTAA OLLA LUONTEELTAAN SEKSUAALISTA TAI MIELESTÄSI LOUKKAAVAA.  PEREHDYT TÄLLAISEEN AINEISTOON OMALLA RISKLLÄSI. SVP EI VOI VAIKUTTAA TÄLLAISEEN AINEISTOON MILLÄÄN TAVALLA EIKÄ OTA SIITÄ VASTUUTA.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
SVP EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA (I) SUORISTA, TUOTTAMUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, ANSIONMENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN , OHJELMIEN TAI TIEDON KATOAMINEN TAI VASTAAVA), JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, PALVELUN TARJOAMASTA INFORMAATIOSTA TAI TRANSAKTIOISTA TAI PALVELUSIVUILTA LADATUSTA AINEISTOSTA TAI TÄLLAISEN INFORMAATION TAI PALVELUN VIIVÄSTYMISESTÄ. TÄMÄ PÄTEE MYÖS SILLOIN, JOS SVP:LLE TAI SEN VALTUUTTAMILLE EDUSTAJILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLSIUUDESTA, TAI  (II) VAATEISTA, JOTKA VOIVAT LIITTYÄ PALVELUN JA/TAI SEN KAUTTA LADATTAVAN AINEISTON TAI INFORMAATION SISÄLTÄMIIN VIRHEISIIN, PUUTTEISIIN TAI MUIHIN EPÄTARKKUUKSIIN. KOSKA JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI POISSULKEMISTA TAI VASTUUVAPAUTTA TUOTTAMUKSELLISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, EDELLÄ OLEVA LAUSEKE EI EHKÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA SVP:N VASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMAAN MÄÄRÄÄN.

SVP ei edusta millään tavalla mitään muuta sivustoa, jolle mahdollisesti siirryt tältä sivustolta tai joilta olet siirtynyt tälle sivustolle. Kun siirryt muulle kuin SVP:n sivulle, huomaa, että se on SVP:stä riippumaton sivusto, jonka sisällöstä SVP ei ole vastuussa. Myöskään linkki SVP:n sivustolle ei tarkoita, että SVP olisi millään tavalla vastuussa tällaisen verkkosivun sisällöstä tai käytöstä.

3. Korvausvastuulauseke.
Vapautat korvausvastuusta, puolustat ja vapautat vastuusta SVP:n, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit, lisenssinhaltijat, tavarantoimittajat ja mahdolliset palvelulle informaatiota toimittavat kolmannet osapuolet kaikista menetyksistä, kuluista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen rikkomisesta (mukaan lukien huolimaton tai epäasianmukainen toiminta) sinun tai muun palvelua käyttävän toimesta.

4. Kolmannen osapuolen oikeudet.
Kappaleissa 2 (Käyttöehdot) ja 3 (Korvausvastuulauseke) esitetyt ehdot koskevat SVP:tä ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, agentteja, lisenssinhaltijoita, tavarantoimittajia ja mahdollisesti palvelulle informaatiota toimittavia kolmansia osapuolia. Kaikilla näillä henkilöillä tai yksiköillä on oikeus vaatia ja soveltaa näitä ehtoja omasta puolestaan ja sinulta suoraan.

5. Lopettaminen.
Voimme peruuttaa tai lopettaa oikeutesi käyttää sivustoa tai jotakin sen osaa oman harkintamme mukaan ilman syytä tai ilman ilmoitusvelvollisuutta. Tällaisessa peruutus- tai lopettamistilanteessa sinulla ei ole enää oikeutta käyttää sivuston sitä osaa, jota peruuttaminen tai lopettaminen koskee. Sinulle määrätyt, sivustolta ladattua materiaalia koskevat rajoitukset sekä erottamislausumat ja tämän sopimuksen sisältämät vastuuvapausilmoitukset jäävät voimaan.

6. Muuta.
Tämä sopimus on laadittu ja sitä hallinnoidaan New Yorkin osavaltion ja Yhdysvaltain lakien mukaisesti, ilman lakien ristiriitaperiaatteiden huomioon ottamista. Hyväksyt sen, että kaikkia SVP:n ja itsesi välisiä oikeustoimia, jotka liittyvät tähän sopimukseen tai osapuolten velvoitteisiin, käsitellään yksinomaisesti New Yorkin osavaltiossa toimivassa oikeusistuimessa. Hyväksyt sen, että kaikki sivuston käyttöön liittyvien riitojen aiheuttamat toimenpiteet on käynnistettävä yhden (1) vuoden aikana erimielisyyden syntymisestä, ja muussa tapauksessa käsittely estyy pysyvästi. Mikäli SVP ei onnistu saattamaan voimaan tämän sopimuksen jotakin säännöstä, se ei tarkoita kyseisestä säännöksestä tai oikeudesta luopumista. Osapuolten välinen toiminta tai kaupankäynti ei muuta millään tavoin tämän sopimuksen sisältämiä säännöksiä. SVP voi luovuttaa tämän sopimuksen sisältämät oikeudet ja velvoitteet muulle osapuolelle ilmoittamatta siitä sinulle.
Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei ole tässä erikseen luovutettu.
 
TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS. © 2009 VSM Group AB.  Kaikki oikeudet pidätetään.