Previous Next
  1. Etusivu
  2. Käyttöehdot

Käyttöehdot

pfaff.com verkkosivuston ("Sivusto") omistaa ja sitä ylläpitää SVP Worldwide.

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN KUIN SIIRRYT SIVUSTOLLE TAI KÄYTÄT SITÄ. AVAAMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA SITOUDUT NOUDATTAMAAN ALLA ESITETTYJÄ EHTOJA. JOS ET HALUA SITOUTUA NÄIHIN EHTOIHIN, ET SAA KÄYTTÄÄ SIVUSTOA. SVP GROUP AB VARAA OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA, JA TÄLLAISET MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN VÄLITTÖMÄSTI, KUN MUUTETTU SOPIMUS ON JULKAISTU SIVUSTOLLA. SUOSTUT TARKISTAMAAN SOPIMUKSEN SÄÄNNÖLLISESTI OLLAKSESI TIETOINEN TÄLLAISISTA MUUTOKSISTA, JA JATKUVA PÄÄSYSI TAI SIVUSTON KÄYTTÖSI ON LOPULLINEN HYVÄKSYNTÄSI MUUTETULLE SOPIMUKSELLE.

1. Immateriaalioikeus
Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla. Tämä sivusto ja kaikki sivustolla saatavilla olevat materiaalit ovat SVP Worldwiden ja/tai sen tytäryhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta (tästä eteenpäin niitä kutsutaan yhteisesti “SVP:ksi”).

1.1 Tekijänoikeus.
Et saa käyttää sivustoa tai sivustolla saatavilla olevaa materiaalia tavalla, joka loukkaa oikeuksiamme tai jota emme ole valtuuttaneet. Ellei näissä käyttöehdoissa tai näiden materiaalien omistaja ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa, ET SAA MUOKATA, KOPIOIDA, JÄLJENTÄÄ, JULKAISTA, LADATA MILLEKÄÄN ALUSTALLW, LÄHETTÄÄ, MYYDÄ, LUODA JOHDANNAISTEOKSIA SIVUSTOLLA OLEVASTA MATERIAALISTA, HYÖDYNTÄÄ TAI JAKAA MILLÄÄN TAVALLA, MUKAAN LUKIEN TEKSTI, GRAFIIKKA, KOODI JA/TAI OHJELMISTO ILMAN SVP WORLWIDEN KIRJALLISTA LUPAA. Voit kuitenkin tulostaa ja/tai ladata sivuston yksittäisiä sivuja mutta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että et muuta tai poista mitään tekijänoikeus- tai omistusoikeusilmoituksia materiaaleista.

1.2 Tavaramerkit.
PFAFF ja muut sivustolla käytetyt tavaramerkit ja palvelumerkit ovat SVP:n tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Tällä sopimuksella ei ole lisensoitu oikeuksia näiden tavaramerkkien tai palvelumerkkien käyttöön.

1.3 Lähettäminen.
Julkaisemalla tai lähettämällä mitä tahansa materiaalia (mukaan lukien kaikki mahdolliset digitaaliset kuvat ja videot) sivustolle tai sähköpostitse (tai millä tahansa nyt tunnetulla tai myöhemmin kehitetyllä medialla) SVP:lle, vakuutat: (1) että olet materiaalin omistaja tai että julkaiset tai lähetät materiaalin sen omistajan nimenomaisella suostumuksella; ja (2) että olet 13-vuotias tai vanhempi. Lisäksi, kun lähetät tai lähetät mitä tahansa materiaalia, suostut myöntämään SVP:lle ja kaikille SVP:n valtuuttamille henkilöille ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ikuisen lisenssin (mukaan lukien oikeus alilisensointiin) käyttää, kopioida, muokata, myydä, hyödyntää, jakaa, lähettää, luoda johdannaisteoksia, näyttää julkisesti ja esittää tällaisia materiaaleja kokonaan tai osittain, Edellä mainittu suostumus sisältää oikeuden hyödyntää mitä tahansa omistusoikeuksia tällaisessa julkaisemisessa tai lähettämisessä, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai patenttilakien mukaiset oikeudet kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla. Myönnät myös SVP:lle ja kaikille SVP:n valtuuttamille henkilöille oikeuden tunnistaa sinut kaikkien julkaisujesi tai lähetyksiesi tekijäksi. Sinut voidaan tunnistaa nimen, sähköpostiosoitteen tai näyttönimen perusteella parhaaksi katsomallamme tavalla. Hyväksyt, että sinulla ei ole mitään oikeussuojakeinoja SVP:tä vastaan väitetystä tai todellisesta loukkauksesta tai minkään omistusoikeuden väärinkäytöstä viestinnässäsi SVP:lle.

2. Sivuston käyttö.
Ymmärrät, että lukuun ottamatta tietoja, tuotteita tai palveluita, jotka on selvästi tunnistettu SVP:n toimittamiksi, SVP ei ylläpidä, hallitse tai tue mitään internetissä olevia tietoja, tuotteita tai palveluita millään tavalla. Voit luoda hypertekstilinkin sivustolle edellyttäen, että linkissä ei mainita tai vihjata, sivustolla tai SVP sponsoroisi omaa sivustoasi. SVP sanoutuu lain sallimissa rajoissa irti kaikista eikä ole vastuussa mistään sivustolla ilmenevistä viruksista tai muista haitallisesta aineistosta. Vastaat itse riittävistä tarkistuksista, jotta erityiset vaatimuksesi tietojen syöttämisen ja ja tuottamisen tarkkuudesta toteutuvat ja että pystyt palauttamaan mahdolliset menetetyt tiedot sivuston ulkopuolisten keinojen avulla.

OTAT TÄYDEN VASTUUN JA RISKIN SIVUSTON JA INTERNETIN KÄYTÖSTÄSI. SVP TOIMITTAA SIVUSTON JA SIIHEN LIITTYVÄT TIEDOT "SELLAISENAAN" EIKÄ ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, ESITYKSIÄ TAI SUOSITUKSIA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN) PALVELUSTA, PALVELUN KAUTTA TAI INTERNETISSÄ YLEISESTI TARJOTUISTA KAUPPATAVARATIEDOISTA TAI -PALVELUISTA, EIKÄ SVP OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI TÄLLAISESTA LIIKETOIMESTA. ON YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI ARVIOIDA KAIKKIEN PALVELUJEN VÄLITYKSELLÄ TAI INTERNETISSÄ YLEISESTI TARJOTTUJEN NÄKEMYSTEN, NEUVOJEN, PALVELUIDEN, TAVAROIDEN JA MUIDEN TIETOJEN OIKEELLISUUS, TÄYDELLISYYS JA HYÖDYLLISYYS. SVP EI TAKAA, ETTÄ PALVELU ON KESKEYTYMÄTÖN TAI VIRHEETÖN TAI ETTÄ PALVELUN VIAT KORJATAAN.

YMMÄRRÄT EDELLEEN, ETTÄ INTERNET SISÄLTÄÄ MUOKKAAMATONTA MATERIAALIA, JOSTA OSA ON SEKSUAALISTA TAI VOI OLLA MIELESTÄSI LOUKKAAVAA. KÄYTÄT TÄLLAISIA MATERIAALEJA OMALLA VASTUULLASI. SVP:LLÄ EI OLE MÄÄRÄYSVALTAA EIKÄ SE OTA MITÄÄN VASTUUTA TÄLLAISISTA MATERIAALEISTA.

VASTUUN RAJOITUS
SVP EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA (I) MISTÄÄN SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT ANSIOIDEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, OHJELMIEN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ JA VASTAAVISTA), JOTKA JOHTUVAT PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, TAI MISTÄÄN PALVELUSSA TARJOTUISTA TIEDOISTA TAI TAPAHTUMISTA, TAI SELLAISISTA, JOTKA ON LADATTU PALVELUSTA, TAI TÄLLAISTEN TIETOJEN TAI PALVELUIDEN VIIVÄSTYMISESTÄ. TÄMÄ PÄTEE, VAIKKA SVP:LLE TAI SEN VALTUUTETUILLE EDUSTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI (II) VAATEESTA, JOKA JOHTUU PALVELUN VIRHEISTÄ, PUUTTEISTA TAI MUISTA EPÄTARKKUUKSISTA JA/TAI PALVELUN KAUTTA LADATUISTA MATERIAALEISTA TAI TIEDOISTA. JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄOLEVA RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI EHKÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISISSA VALTIOISSA SVP:N VASTUU ON RAJOITETTU SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.

SVP ei edusta mitään muuta verkkosivustoa, jolle voit päätyä sivuston kautta tai joka voi linkittää sivustolle. Kun käytät muuta kuin SVP:n verkkosivustoa, sinun tulee ymmärtää, että se on riippumaton SVP:stä ja että SVP:llä ei ole määräysvaltaa kyseisen verkkosivuston sisältöön. Linkki SVP:n verkkosivustolle ei myöskään tarkoita, että SVP tukisi tai ottaisi mitään vastuuta tällaisen verkkosivuston sisällöstä tai käytöstä.

3. Korvaus.
Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään syyttömänä SVP:tä, sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, lisenssinantajia, toimittajia ja Palvelun muita kolmannen osapuolen tiedontarjoajia kaikilta menetyksiltä, kuluilta, vahingoilta ja kustannuksilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat tämän sopimuksen rikkomisesta (mukaan lukien huolimaton tai luvaton käytös), jonka sinä tai joku muu Palvelua käyttävä henkilö on rikkonut.

4. Kolmannen osapuolen oikeudet.
Kohtien 2 (Palvelun käyttö) ja 3 (Korvaus) määräykset koskevat SVP:tä ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, lisenssinantajia, toimittajia ja Palvelun kolmannen osapuolen tiedontuottajia. Jokaisella näistä henkilöistä tai yhteisöistä on oikeus vaatia ja panna täytäntöön nämä määräykset suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

5. Irtisanominen.
Voimme peruuttaa tai lopettaa oikeutesi käyttää sivustoa tai kaikkia sivuston osia milloin tahansa ilman syytä ja ilman erillistä ilmoitusta sinulle oman harkintamme mukaan. Jos peruutus tai irtisanominen tapahtuu, sinulla ei ole enää oikeutta käyttää sitä sivuston osaa, johon tällainen peruutus tai irtisanominen vaikuttaa. Sinulle asetetut rajoitukset, jotka koskevat sivustolta ladattua materiaalia, sekä sopimuksessa esitetyt vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset pysyvät voimassa.

6. Yleistä.
Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan New Yorkin osavaltion lakien ja Yhdysvaltojen lakien mukaisesti, eikä se vaikuta mihinkään kansainväliseen yksityisoikeuteen. Hyväksyt, että kaikkia SVP:n ja sinun väliset oikeustoimia tai menettelyitä, jotka koskevat tätä sopimusta tai osapuolten tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, käsitellään yksinomaan New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa liittovaltion tai osavaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Hyväksyt, että kaikki sivustosta johtuvat tai siihen liittyvät kanteet on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen syntymisestä, muussa tapauksessa tällainen kanne on pysyvästi vanhentunut. Svp:n laiminlyöntiä vaatia tai panna täytäntöön tämän sopimuksen jonkin ehdon tiukkaa täytäntöönpanoa ei voida tulkita luopumiseksi mistään määräyksestä tai oikeudesta. Osapuolten välinen toiminta tai kauppatapa eivät muuta mitään tämän sopimuksen määräystä. SVP voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa muulle osapuolelle milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle.
Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

TEKIJÄNOIKEUS. © 2009 VSM Group AB. Kaikki oikeudet pidätetään.