1/4“ quiltefot til IDT™-system part #820926096
specialty type: Quiltning

En quilt består av to lag stoff med et vattlag imellom. Mange stofflapper kan syes sammen i stadig skiftende mønstre for å forme oversiden av quilten. 1/4” quilte- og patchworkfoten egner seg spesielt godt til sammensying av lapper. Avstanden mellom nålen og fotens ytterkant er 1/4 tomme (6,3 mm), og mellom nålen og fotens innerkant 1/8 tomme (3,15 mm).

1. Fest 1/4“ quilte- og patchworkfot.
2. Koble inn IDT™-system, dersom denne muligheten finnes på maskinen.
3. Sy stoffet sammen ved hjelp av rettsøm.
4. Før stoffet langs ytterkanten av foten når du bruker et sømmonn på 1/4 tomme. Før stoffet langs innerkanten av foten når du bruker et sømmonn på 1/8 tomme.

Passer til maskine

  • D
  • E
  • G
  • J
  • K
Hvad er min?
1. Sett på  1/4“ quiltefoten.
2. Aktivér IDT™-systemet, hvis det finnes på maskinen din.
3. Sy stofflagene sammen med rettsøm.
4. Når du bruker et sømrom på 6 mm, føres stoffet frem langs den ytterste kanten av foten. Når du 
bruger et sømrom på 3 mm, føres stoffet frem langs den innerste kanten av foten.

seneste tilbehør