1/4“ quiltefot til IDT™-system part #820926096
specialty type: Quiltning

En quilt består av to lag stoff med et lag vatt imellom. Quiltens øverste stofflag kan settes sammen av mange forskjellige stoffstykker i et skiftende mønster. 1/4“ quiltefoten er særdeles velegnet til sammensyning av stoffstykker. Mellomrommet mellom nålen og ytterkanten av trykkfoten er  6,3 mm, og mellomrommet mellom nålen og innerkanten av trykkfoten er  3,15 mm.

Passer til maskine

  • D
  • E
  • G
  • J
  • K
Hvad er min?
1. Sett på  1/4“ quiltefoten.
2. Aktivér IDT™-systemet, hvis det finnes på maskinen din.
3. Sy stofflagene sammen med rettsøm.
4. Når du bruker et sømrom på 6 mm, føres stoffet frem langs den ytterste kanten av foten. Når du 
bruger et sømrom på 3 mm, føres stoffet frem langs den innerste kanten av foten.

seneste tilbehør