Frihånds-/stoppefod part #820243096
specialty type: Quiltning

Frihånds-/stoppefoden er perfekt til syning af frihåndsbroderier eller stopning.

Passer til maskine

  • A
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
Hvad er min?
1. Sørg for, at nålen står i højeste position.
2. Monter stoppefoden: Klem sammen foran og bag på foden med tommel- og pegefinger. 
Sæt holderen på stoppefoden så langt ind som muligt i udboringen bag på trykfodsfæstet.
3. Den ”C-formede” lineal skal nu glide på plads rundt om trykfodsfæstet. Den lange arm skal sidde bag ved nåleholderen. Spænd skruen.
4. Sænk transportøren.
5. Spænd eventuelt stofstykket fast i en rund broderiramme.
6. Vælg en ligesøm, og aktivér frihåndsfunktionen, eller sæt trykfoden i stoppe-/
frihåndsfunktionen.
7. Hent undertråden op, og sy et par sting for at hæfte. Klip trådenderne af tæt på stoffet, og fortsæt med at sy.
 
Tip! Husk, at når du syr med sænket transportør, bestemmer du selv stinglængden. Hvis du 
holder en jævn, middel til hurtig syhastighed, kan du sy en mere ensartet længde af lige sting. Hvis du syr for langsomt, kan der dannes små knuder på vrangsiden.

seneste tilbehør