Rynketrykfod part #620088396
specialty type: Overlock

Rynketrykfoden er perfekt til rynkning af et enkelt lag stof eller til samtidig rynkning og syning af to lag stof (det nederste stoflag rynkes og det øverste lag forbliver fladt). Velegnet til tynde og mellemsvære stoffer.

  1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.
  2. Monter rynketrykfoden.
  3. Indfør det nederste lag stof (det stof, som skal rynkes) mellem stingpladen og rynketrykfoden, så det ligger helt op til kniven og med retsiden opad.
  4. Indsæt det øverste lag stof i rynketrykfodens åbning med retsiden nedad, og tilpas det til det nederste lag stof.
  5. Sænk trykfoden, og sy. Før stoffet langs stofføreren, så det nederste stoflag frit kan transporteres og rynkes.

Tip:

Sådan øger du rynkernes fylde:
• Øg nåletrådsspændingen.
• Indstil differentialtransporten til et højere tal.
• Indstil stinglængden til et højere tal.
Du kan også rynke et enkelt lag stof ved at anbringe det under trykfoden og justere stinglængden, differentialtransporten og nåletrådspændingen, så du får den ønskede fylde.

seneste tilbehør