Previous Next
 1. Hjem
 2. Brukerstøtte
 3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
 4. creative™ 4.0
Tilbake til support
creative™ 4.0
creative 4.0
creative™ 4.0

For denne maskinen

Maskinoppdateringer

OPPDATER VERSJON: 5455_6335 (2013-10-02)

FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN

 • QuickHelp-forbedringer
 • Søm 6.5.1 og 6.5.5 justert for forbedret utsyingskvalitet.
 • Forbedring for å sikre at broderenheten bare flyttes i trinn 1b og 2b i presis posisjonering – av brukervennlighetsårsaker.
 • Forbedring for å tillate bruk av hjørneikoner i presis posisjonering i alle trinn – for enklere sjekk av hjørneposisjoner av motivet.

Alle tillegg og forbedringer fra tidligere versjoner er selvfølgelig også inkludert i denne oppdateringen.

Takk for tilbakemeldinger og ideer! Fortsett gjerne å komme med forslag; de er svært nyttige for at vi skal kunne lage verdens beste sy- og brodermaskin.

FOR PC-BRUKERE

SLIK OPPDATERER DU MED USB-KABEL

 • Klikk på koblingen nedenfor for å laste ned oppdateringsfilen. Bruk et filkomprimeringsverktøy (WinZip eller lignende) til å pakke ut filen.
 • Pakk ut .exe-filen til skrivebordet. Dobbeltklikk deretter på .exe filen fra skrivebordet for å starte oppdateringsveiviseren. Det kan hende du får sikkerhetsadvarsler. Klikk på Run (Kjør) for å fortsette.
 • Oppdateringsveiviseren for creative™ 4.0 vil starte. Følg instruksjonene på skjermen.
 • Når oppdateringen er fullført, vil din creative™ 4.0 automatisk starte på nytt. Estimert tid for oppdateringen er 8 minutter.

SLIK OPPDATERER DU MED USB EMBROIDERY STICK
(KREVER VERSJON 4363-6074 ELLER HØYERE PÅ MASKINEN)

 • Klikk på .zip-filkoblingen nedenfor for å laste ned oppdateringsfilen. Bruk et filkomprimeringsverktøy (WinZip eller lignende) til å pakke ut filen.
 • Pakk ut .exe-filen til skrivebordet. Dobbeltklikk deretter på .exe filen fra skrivebordet for å starte oppdateringsveiviseren. Det kan hende du får sikkerhetsadvarsler. Klikk på Run (Kjør) for å fortsette.
 • Maskinens oppdateringsveiviser starter. Følg instruksjonene på skjermen, og sørg for å velge «USB embroidery stick» som oppdateringsmetode.
 • Når USB embroidery stick er klargjort, vil oppdateringsveiviseren be deg om å flytte den til maskinen, starte oppdateringen og følge instruksjonene på den interaktive skjermen.
 • Når oppdateringen er fullført, startes maskinen automatisk på nytt. Estimert tid for oppdateringen er 13 minutter.

Last ned PC-oppdatering

FOR MAC-BRUKERE

SLIK OPPDATERER DU MED USB EMBROIDERY STICK

 • Klikk på koblingen nedenfor for å laste ned oppdateringsfilen. Bruk et filkomprimeringsverktøy (WinZip eller lignende) til å pakke ut filen.
 • Lagre filen på roten på USB-minnepinnen, ikke i en mappe. Forviss deg om at det ikke er andre oppdateringsfiler (.clo-fil) på roten på USB-minnepinnen.
 • Sett USB-minnepinnen inn i din creative™ 4.0.
 • Trykk og hold tastene Nålstopp oppe/nede og Designomstart inne mens du slår på maskinen. Hold tastene inne til du kan lese «Firmware Update Mode» på den interaktive skjermen.
 • Følg instruksjonene på den interaktive skjermen.
 • Når oppdateringen er fullført, vil din creative™ 4.0 automatisk starte på nytt. Estimert tid for oppdateringen er 13 minutter.

Last ned Mac Update for å holde personlige filer lagret i maskinminnet

Last ned Mac Update for også å fjerne personlige filer fra maskinminnet