Previous Next
 1. Hjem
 2. Brukerstøtte
 3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
 4. creative icon™ 2
Tilbake til support
creative icon™ 2

Maskinoppdateringer

OPPDATER VERSJON: Versjon 685 (7. juli 2022)

For å forbedre PFAFF® CREATIVE ICON™ 2 er det utviklet en fastvareoppdatering.
Oppgraderingene og forbedringene er beskrevet nedenfor.
FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN
 • ICON2FW-2573 Vis QR-koden til “tilbehørskatalogen” slik at brukeren kan åpne og skrive den ut på telefonen/datamaskinen
 • ICON2FW-2278 Det er en "45°"-tast i alternativene for projektorrutenett, men ingen "0°"-knapp
 • ICON2FW-2717 Falsk temperatursensor for strømforsyningsenhet: Implementer for Icon2
 • ICON2FW-2729 Opprett release candidate 4 for offentlig versjon 5
 • ICON2FW-2718 Opprett release candidate 3 for offentlig versjon 5
 • ICON2FW-2707 Opprett release candidate 2 for offentlig versjon 5
 • ICON2FW-2705 Nytt sett med prosjektfiler for creative icon 2
 • ICON2FW-2698 Opprett release candidate 1 for offentlig versjon 5
 • ICON2FW-2694 Deaktiver skjulte WiFi-innstillinger
 • ICON2FW-2693 En ny versjon av bruksanvisningen for creative icon 2
 • ICON2FW-2692 Nye språkfiler creative icon 2
 • ICON2FW-2682 Ber om en .clo-fil for å kjøre broderier kontinuerlig for ICON 2
 • ICON2FW-2674 Enkelte tekster i hjelpesenteret passer ikke inn i den russiske oversettelsen
 • ICON2FW-2666 Tale – Åpne deler av hjelpesenteret – Maskin
 • ICON2FW-2660 Del opp ordet "Stickvorgang" i tyske oversettelser. Det passer ikke inn i brukergrensesnittet
 • ICON2FW-2651 Juster eksponeringen når du åpner vinduet for kalibrering av kamera
 • ICON2FW-2647 Fastvareversjon 5 for creative icon 2 (FPF15902)
 • ICON2FW-2645 Kompenser for 2 mm stoffhøyde ved projisering i brodermodus
 • ICON2FW-2643 Juster hvordan kamerakalibrering ser ut
 • ICON2FW-2634 Finjuster automatisk kalibrering av kamera
 • ICON2FW-2606 Omstrukturer tråkling i innstillinger for utsying av broderi, og tilbakestill fjerning av digitalkrets for tråkling i APPStitchOut
 • ICON2FW-2599 Ny engelsk språkfil til Teknisk info
 • ICON2FW-2550 Statusanrop i API-et angående CEA/båndfoten – Maskin
 • ICON2FW-2478 Ved skanning i ramme bør alltid maksimal lysstyrke for LED-arbeidslys benyttes
 • ICON2FW-2386 Legg til manglende P250_AccessoryNotSupportedPopup.qml
 • ICON2FW-2374 Endre innstillinger for fotpedal med flere funksjoner – Maskin
 • ICON2FW-2371 Send motiv – Maskin
 • ICON2FW-2368 Håndter alarm ved hjelp av tale – Maskin
 • ICON2FW-2366 Fortsett fra lagret posisjon – Maskin
 • ICON2FW-2148 Navngivning av alternativer og trykkføtter for frihåndssøm
 • ICON2FW-2591 Tale – Administrer og svar på hurtigmeldinger på skjermen – Maskin
 • ICON2FW-359 Støtte til fransk, tysk og spansk i databasen for innebygde broderier
Oppdateringsfil:

Merk: Oppdateringsfilen er svært stor (over 1 GB), og nedlastingsprosessen kan ta flere minutter.

SLIK OPPDATERER DU MASKINEN

 • Last ned zip-filen med fastvareoppdateringen. Pakk ut filen og kopier den (.clo) til en USB-enhet. Merk: Ikke endre navnet på filen, og ikke kopier filen til en eksisterende mappe på USB-enheten. Merk: Kontroller at det ikke er noen gammel fastvareoppdateringsfil (.clo) på USB-pinnen når du kopierer den nye fastvareoppdateringsfilen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.
 • Forsikre deg om at maskinen er slått av. Sett inn USB-enheten som inneholder den nye fastvareversjonen, i en USB-port på maskinen.
 • Trykk på og hold inne reverstasten som befinner seg på fremsiden av maskinen, og slå på maskinen med på/av-bryteren (ON/OFF). Slipp reverstasten når det vises et oppdateringsikon på skjermen.
 • Fastvareoppdateringen blir kontrollert og installert. Maskinen kan starte på nytt flere ganger under oppdateringsprosessen. Ikke slå av maskinen.
 • Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt automatisk. Kontroller nummeret på programvareversjonen i Innstillinger, Maskininformasjon.