Previous Next
 1. Hjem
 2. Brukerstøtte
 3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
 4. creative icon™
Tilbake til support
creative icon™
creative icon
creative icon™

Maskinoppdateringer

OPPDATER VERSJON: Versjon 240 (juni 2022)

For å forbedre PFAFF® CREATIVE ICON™ er det utviklet en fastvareoppdatering.
Oppgraderingene og forbedringene er beskrevet nedenfor.
FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN
 • P202-1342 «Lite undertråd igjen»-meldingen hopper over nålstopp nede-funksjon
 • P202-1421 Legg til støtte for quiltemetallramme 200x200
 • P202-1423 Legg til quiltemetallrammedesign
 • P202-391 Fritekstsøk i brukerhåndbok
 • P202-1443 Eksport av mønster for Icon1
 • P202-1441 Mønsterfiler inkludert på grunn av flere metallrammedesign

Rettede problemer:

 • P202-1414 Estimering av broderitid viser bare: LabelMedium
 • P202-1410 Frihåndssøm: avtakbar verktøylinje er deaktivert for trykkfot med linjal
 • P202-1296 Brukerhåndbok på kinesisk har ikke lisenskapittel
 • P202-1192 Mister trådspenning på flytende sømmer i TP-modus
 • P202-1454 Syinstruksjoner er tomme
 • P202-1449 Tastaturet blokkerer Bla gjennom-visningen
 • P202-1445 Feil navn på metallramme 200x200
 • P202-1456 Estimert tid for helt broderi i stedet for hver fargeblokk

Oppdateringsfil:

Merk: Oppdateringsfilen er veldig stor (over 900 MB), og nedlastingsprosessen vil ta lang tid.

SLIK OPPDATERER DU MASKINEN

 • Last ned zip-filen med fastvareoppdateringen. Pakk ut filen og kopier den (.clo) til en USB-enhet. Merk: Ikke endre navnet på filen, og ikke kopier filen til en eksisterende mappe på USB-enheten. Merk: Kontroller at det ikke er noen gammel fastvareoppdateringsfil (.clo) på USB-pinnen når du kopierer den nye fastvareoppdateringsfilen (.clo). Filnavnet er ikke unikt.
 • Forsikre deg om at maskinen er slått av. Sett inn USB-enheten som inneholder den nye fastvareversjonen, i en USB-port på maskinen.
 • Trykk på og hold inne reverstasten som befinner seg på fremsiden av maskinen, og slå på maskinen med på/av-bryteren (ON/OFF). Slipp reverstasten når det vises et oppdateringsikon på skjermen.
 • Fastvareoppdateringen blir kontrollert og installert. Maskinen kan starte på nytt flere ganger under oppdateringsprosessen. Ikke slå av maskinen.
 • Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt automatisk. Kontroller nummeret på programvareversjonen i Innstillinger, Maskininformasjon.