Previous Next
  1. Hjem
  2. Brukerstøtte
  3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
  4. expression™ 710
Tilbake til support
expression™ 710
EXP 710 1S3A0095 01webb image
expression™ 710

Maskinoppdateringer

Versjonsutgivelse – 16 (22.11.2018)

FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN

  • Støtte for den nye frihåndstrykkfoten med linjal


SLIK OPPDATERER DU MASKINEN

Last ned oppdateringsprogramvaren og pakk den ut til en USB-pinne. Lagre filen på rotnivå, ikke i en mappe.
Forsikre deg om at du ikke har en eldre versjon av en .clo-fil på minnepinnen.
Slå av din PFAFF® expression™ 710 sy- og brodermaskin. Sett inn USB embroidery stick som inneholder den nye programvareversjonen, i USB-porten på maskinen.
Slå maskinen på mens du holder inne reverstasten.
Oppdateringen startes automatisk, og du kan slippe reverstasten når fremdriftslinjen vises.

Merk: Det kan ta opptil ett minutt før fremdriftslinjen vises og du kan slippe reverstasten.

Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt automatisk. Kontroller nummeret på programvareversjonen i innstillingsmenyen.