Previous Next
 1. Hjem
 2. Brukerstøtte
 3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
 4. performance™ 5.0
Tilbake til support
performance™ 5.0
performance 5.0
performance™ 5.0

Maskinoppdateringer

OPPDATER VERSJON: Versjon 57 (2014-08-12)

FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN

 • Forbedret fastvarestabilitet – For å forbedre ytelsen og sikre et godt syresultat.
 • Minne for sist brukte spoleviklingshastighet – Man trenger ikke stille inn foretrukket viklingshastighet etter hver maskinstart.


Generelt

 • Flere stabilitetsproblemer løst som kan føre til feilrapporter, frysing av maskinen eller uønsket oppførsel.
 • Lagt til minne om sist brukte spoleviklingshastighet, slik at denne automatisk brukes etter omstart av maskinen.
 • Forbedret håndtering av lange tekstinndata.
 • Mindre justeringer av maskintekster og hurtighjelpstekster.

Sying

 • Forbedret håndtering av sekvenser når man kombinerer med avsmalning


Denne oppdateringen vil forbedre funksjonen til PFAFF® Performance™ 5.0, og vi anbefaler på det sterkeste at du utfører denne oppdateringen.

SLIK OPPDATERER DU MASKINEN

 • Last ned oppdateringsprogramvaren og pakk den ut til en USB-pinne. Lagre filen på rotnivå, ikke i en mappe.
 • Forviss deg om at du ikke har en eldre versjon av en .clo-fil på minnepinnen.
 • Slå av din PFAFF® performance™ 5.0 sy- og brodermaskin.
 • Sett inn USB embroidery stick som inneholder den nye programvareversjonen, i USB-porten på maskinen.
 • Slå maskinen på mens du holder inne reverstasten.
 • Oppdateringen startes automatisk, og du kan slippe reverstasten når fremdriftslinjen vises.


Merk: Det kan ta opptil ett minutt før fremdriftslinjen vises og du kan slippe reverstasten.

Når oppdateringen er fullført, startes maskinen på nytt automatisk. Kontroller nummeret på programvareversjonen i innstillingsmenyen.