Previous Next
  1. Hjem
  2. Brukerstøtte
  3. Maskinhåndbøker og oppdateringer
  4. performance™ icon
Tilbake til support
performance™ icon
performance icon hero cutoutwebb image
performance™ icon

Maskinoppdateringer

OPPDATER VERSJON: Utgivelse 56 (27.10.2020)

For å forbedre PFAFF® PERFORMANCE ICON™ er det utviklet en fastvareoppdatering.

Oppgraderingene og forbedringene er beskrevet nedenfor.

FORBEDRINGER I OPPDATERINGEN

  • Støtte for fotpedal med flere funksjoner (MFFC)
  • Stabiliser og forbedre kalibrering av trykkstang
  • Feilrettinger

Oppdateringsfil:

Merk: Oppdateringsfilen er svært stor (over 900 MB), og nedlastingsprosessen vil ta lang tid.