Privacyverklaring

PFAFF® hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy wanneer u de PFAFF® website bezoekt en/of als u zich voor één van onze producten registreert. Deze privacy verklaring geeft uitleg over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gegevens zullen gebruiken. Deze verklaring informeert u tevens hoe u uw persoonlijke herkenbare gegevens, via onze website en online registratieformulieren verzonden naar PFAFF®, kunt verifiëren op accuraatheid. 

Tenzij u er vrijwillig mee instemt, zullen wij wanneer u websites van PFAFF® bezoekt geen persoonlijk herkenbare gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres) verzamelen. In verband met bepaalde promotie activiteiten, bijvoorbeeld product aanbiedingen of informatie, is het mogelijk dat bezoekers van PFAFF® websites of online PFAFF® productregistratieformulieren naar hun naam en/of e-mail adres zullen worden gevraagd. Door het verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens kunnen wij u via onze PFAFF® website zowel uitgebreide service verlenen als productinformatie geven. Het niet verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens zal uiteraard geen materiële consequenties tot gevolg hebben, maar het zal dan voor u niet mogelijk zijn om productinformatie en service te ontvangen die wij aanbieden via onze website.

PFAFF® zal de door u verstrekte persoonlijk herkenbare gegevens bewaren en behandelen ten einde uw wensen te begrijpen, ter verbetering van de PFAFF® producten en services én ten einde contact met u te maken. PFAFF® zal uw persoonlijk herkenbare gegevens niet verstrekken of verkopen aan andere organisaties die uw gegevens zonder uw toestemming willen gebruiken.

PFAFF® garandeert u dat de u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat zij door middel van zeer stringente veiligheidsmaatregelen zorgdraagt dat uw persoonlijk herkenbare gegevens beschermd worden tegen verlies, misbruik of wijziging. Wij garanderen u dat PFAFF®organisaties en dealers van PFAFF®producten, die vanwege service toegang tot uw persoonlijk herkenbare gegevens hebben, uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet het recht hebben uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het verlenen van PFAFF® services.

In bepaalde gevallen zullen wij wellicht gegevens verzamelen die niet persoonlijk herkenbaar zijn. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over het type internet browser, het door u gebruikte computersysteem en de domeinnaam van de website waardoor u op onze website bent gekomen of op onze advertentie heeft gereageerd.

Tijdens het bekijken van één van onze websites zullen wij mogelijk bepaalde informatie op uw computer bewaren. Deze informatie zal in de vorm van een “cookie”of vergelijkbaar bestand worden opgeslagen. De meeste internet browsers stellen u in staat om cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, te blokkeren of een waarschuwing te geven voordat een cookie wordt opgeslagen. Voor informatie hierover adviseren wij u uw browser instructies of de help functie te raadplegen.

Wij merken op dat andere informatie, suggesties, ideeën of andere reacties worden geacht niet vertrouwelijk en niet uw eigendom te zijn. U geeft Pfaff onbeperkte, bindende volmacht tot het gebruik, kopiëren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en doorgeven van door u verzonden materiaal of informatie. U stemt er tevens mee in dat het Pfaff vrij staat om door u gezonden ideeën, concepten, kennis, technieken voor elk doel te gebruiken.