Privacyverklaring

Dit SVP WORLDWIDE Privacybeleid is op 25 mei 2018 bijgewerkt.
 
SVP Worldwide vindt uw privacy belangrijk en daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld dat regelt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. 
Neem een moment de tijd om bekend te raken met onze privacymaatregelen en neem - indien u vragen heeft - contact op met:
 
Elizabeth Mohan
Associate General Counsel
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een afzonderlijk persoon te identificeren of contact mee op te nemen.
 
U kunt altijd worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken wanneer u in contact bent met SVP Worldwide of een daaraan gelieerd bedrijf. SVP Worldwide en gelieerde bedrijven kunnen deze persoonsgegevens met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze kunnen ze ook combineren met andere gegevens om onze producten, services, inhoud en advertenties te leveren en te verbeteren. U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, maar wanneer u ervoor kiest dit niet te doen, zullen wij in veel gevallen niet in staat zijn onze producten of services aan u te leveren of te antwoorden op vragen die u heeft.
 
Dit zijn enkele voorbeelden van het soort persoonsgegevens dat SVP Worldwide verzamelt en hoe we die gebruiken:
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij
Wanneer u een mySewnet™ account aanmaakt, een product koopt, een software-update downloadt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief of een cursus bij een Viking Sewing Gallery Retail Store, verbinding maakt met onze services, contact met ons opneemt of meedoet aan een online onderzoek verzamelen we diverse gegevens, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens, machine-identificatie, IP-adressen en creditcardgegevens.
 
Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in dit privacybeleid beschreven met uw toestemming of wanneer we dit noodzakelijk vinden voor legitieme belangen van SVP Worldwide of een derde partij waaraan we de gegevens noodzakelijkerwijs moeten openbaren.
De persoonsgegevens die we verzamelen stellen ons in staat om u op de hoogte te houden van de nieuwste productlanceringen, software-updates en komende evenementen. Wanneer u niet op onze maillijst wilt staan, kunt u zich te allen tijde afmelden door te klikken op “Afmelden” aan het einde van elk bericht van ons.
Wij gebruiken persoonsgegevens ook om ons te helpen bij het creëren, ontwikkelen, gebruiken, leveren en verbeteren van onze producten, services, inhoud en advertenties.
Wij gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens, inclusief uw geboortedatum, om passende services te bepalen. Zo is bijvoorbeeld de mySewnet™ site niet bedoeld voor gebruikers onder de 16 jaar. 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens regelmatig voor het verzenden van belangrijke berichten, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met SVP Worldwide kunt u zich niet afmelden voor de ontvangst van deze berichten.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, services en klantencommunicatie van SVP Worldwide te verbeteren.
Wanneer u meedoet aan een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke campagne kunnen we de gegevens die u verstrekt gebruiken voor het beheren van die programma’s.
 
Verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden gegevens
We verzamelen ook gegevens die, op zich, niet kunnen leiden tot een directe koppeling met een specifiek individu. Wij verzamelen, gebruiken, dragen over en maken niet-persoonsgebonden gegevens openbaar voor alle doeleinden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van niet persoonsgebonden gegevens die wij verzamelen en hoe we die gebruiken:
Wij verzamelen gegevens zoals taal, postcode, streekcode, unieke machineidentificatie en doorverwijzende URL, zodat we klantengedrag beter kunnen begrijpen en onze producten, services en advertenties kunnen verbeteren.
We verzamelen informatie over klantenactiviteiten op onze website en van onze andere producten en services. Deze informatie wordt samengevoegd en gebruikt om onze klanten te voorzien van nuttigere informatie en om te begrijpen welke delen van onze website, producten en services het belangrijkste zijn. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet persoonsgebonden gegevens voor het doeleinde van dit Privacybeleid.
Wij verzamelen en slaan gegevens op over de manier waarop u onze services, inclusief zoekopdrachten, gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om de relevante van de resultaten die onze services leveren, te verbeteren. Behalve in bepaalde instanties om de kwaliteit van onze services over het internet te garanderen, wordt dergelijke informatie niet gekoppeld aan uw IP-adres.
Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we gegevens verzamelen over hoe u uw apparaat en toepassingen gebruikt om onze app-ontwikkelaars te helpen bij het verbeteren van onze apps.
 
Wanneer we niet-persoonsgebonden gegevens koppelen aan persoonsgegevens worden de gekoppelde gegevens behandeld als persoonsgegevens zo lang als ze gecombineerd blijven.

Cookies en andere technologiëen
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat websites functioneren of efficiënter functioneren en om informatie te leveren aan de eigenaren van de site. 
Deze technologie helpt ons om klantengedrag beter te begrijpen, om te zien welke delen van onze website mensen bezoeken en om de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web te ondersteunen en te meten. Wij behandelen gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologie als niet persoonsgebonden gegevens. In zoverre Internet Protocol (IP) adressen of vergelijkbare identificatoren door lokale wetgeving worden beschouwd als persoonsgegevens, behandelen wij deze identificatoren als persoonsgegevens. En in zoverre niet-persoonsgebonden gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens voor de doeleinden van dit Privacybeleid.
 
Zoals voor bijna alle Internetservices geldt, verzamelen we ook automatisch gegevens die we in logbestanden opslaan. Deze informatie bevat onder andere Internet Protocol (IP) adressen, browsertype en -taal, Internet service provider (ISP), doorverwijzende en exit-websites en toepassingen, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstream-gegevens.
We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, om de site te beheren, om gebruikersgedrag op de site te volgen, om onze producten en services te verbeteren en om demografische informatie over onze gebruikers in zijn geheel te verzamelen. SVP Worldwide gebruikt deze informatie voor onze marketing en advertentieservices.
De meeste webbrowsers staan toe om cookies een weinig te beheren middels de browserinstellingen. Kijk voor meer informatie over cookies, inclusief het bekijken van de geplaatste cookies, op www.allaboutcookies.org.
Kijk hoe u cookies kunt beheren op populaire browsers:
Opera
Voor informatie over andere browsers kunt u de website van de ontwikkelaar van de browser bezoeken.
Om u af te melden om gevolgd te worden door Google Analytics op alle websites, kijk op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Openbaar maken aan derden
Soms moet SVP Worldwide bepaalde persoonsgegevens beschikbaar maken voor strategische partners die met SVP Worldwide werken om producten en services te leveren of die SVP Worldwide helpen met de marketing aan consumenten. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld door SVP Worldwide om onze producten, services en advertentie te leveren of te verbeteren, ze worden niet met derden gedeeld voor hun marketingdoeleinden.
 
Service Providers
SVP Worldwide deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden, zoals informatieverwerking, kredietverlening, klantenbestellingen verwerken, producten uitleveren, beheren en verbeteren van klantengegevens, customer service verlenen, uw belangstelling in onze producten en services beoordelen en het uitvoeren van klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen gevestigd zijn op alle plaatsen waar SVP Worldwide actief is.
 
Bescherming persoonsgegevens
SVP Worldwide vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wanneer SVP Worldwide uw persoonsgegevens opslaat, maken we gebruik van computersystemen met beperkte toegang, ondergebracht in gebouwen met fysieke beveiligingsmaatregelen. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
SVP Worldwide maakt geen beslissingen die een aanzienlijke impact voor u hebben op basis van algoritmen of profilering.
 
Integriteit en bewaren van persoonsgegevens
SVP Worldwide maakt het u gemakkelijk om uw persoonsgegevens nauwkeurig, compleet en up-to-dat te houden. We bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Bij het beoordelen van deze periodes onderzoeken we grondig of we überhaupt persoonsgegevens moeten verzamelen en wanneer we een relevante behoefte zien, bewaren we ze alleen voor de korte periode die nodig is om het doel van het verzamelen te verwerkelijken, tenzij wettelijk een langere bewaarperiode wordt vereist.
 
Toegang tot persoonsgegevens
Wij geven u toegang (inclusief een kopie) tot uw persoonsgegevens voor elk doel (inclusief het verzoek om gegevens te corrigeren wanneer deze onjuist zijn of de gegevens te verwijderen indien SVP Worldwide niet wettelijk vereist is om ze te bewaren of ze voor legitieme zakelijke doeleinden wil bewaren). We weigeren om verzoeken te behandelen die onbelangrijk of beledigend zijn, die de privacy van anderen in gevaar brengen, uitzonderlijk onpraktisch zijn, of waarvoor toegang niet anderszins wettelijk vereist is. Om een verzoek in te dienen, kunt contact met ons opnemen; privacy@svpworldwide.com
 
Internationale gebruikers
Alle gegevens die u verstrekt kunnen worden overgedragen of ingezien door entiteiten over de hele wereld, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Persoonsgegevens van individuen uit lidstaten van de EER of Zwitserland worden beheerd en verwerkt door SVP Worldwide, LLC. SVP Worldwide gebruikt goedgekeurde modelcontracten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens die zijn verzameld in de EER en Zwitserland. 
SVP Worldwide heeft, als wereldwijd bedrijf, een aantal juridische entiteiten in verschillende jurisdicties die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die ze verzamelen en die voor hen wordt verwerkt door SVP Worldwide, LLC. 
 
Ons hele bedrijf zet zich in voor uw privacy
Om te kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens veilig zijn, communiceren we onze richtlijnen voor privacy en beveiliging aan de medewerkers van SVP Worldwide en voeren in het bedrijf strikte privacymaatregelen uit.
 
Vragen over privacy
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het privacybeleid of de gegevensverwerking van SVP Worldwide, of wanneer u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen; privacy@svpworldwide.com
 
Wanneer wij een vraag inzake privacy ontvangen hebben we een vast team om de contacten te beoordelen en te proberen om uw specifieke kwestie of vraag te behandelen. Wanneer uw kwestie van belangrijke aard is, kan het mogelijk zijn dat we u om meer informatie vragen. Dit soort inhoudelijke contacten krijgt een antwoord. Wanneer u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord kunt u uw klacht voorleggen aan de toezichthoudende autoriteit in uw jurisdictie. Wanneer u ons vraagt, doen wij ons best om u informatie te geven over de wegen die u kunt bewandelen met betrekking tot een klacht en die van toepassing kunnen zijn op uw omstandigheden.
 
SVP Worldwide kan zijn privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we het beleid op substantiële wijze wijzigen, wordt een bericht op onze website geplaatst met het bijgewerkte privacybeleid.
 
SVP Worldwide, 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, La Vergne, TN 37086, VS
 
Versie 052518