Biséfot med dekorsömsguide part #820776096
specialty type: Dekorativ sömnad

Med den här pressarfoten kan du sy stråveck med 5 - 11 mm mellanrum. Samma fot ger dig möjlighet att placera ut upp till 6 - 9 mm breda dekorsömmar med jämna mellanrum mellan stråvecken.
 

Fungerar med maskin

  • F
  • G
  • J
  • K
Vad är mitt?
  1. Sätt på biséfoten med guide. Du kan sätta på foten med guiden riktad åt vänster eller åt höger.
  2. Sätt i en tvillingnål.
  3. Trä nålarna. Sy en rad med stråveck.
  4. Lägg det första vecket under spåret på förlängningsguiden. Sy det andra vecket. Det andra vecket hamnar nu automatiskt på rätt avstånd från det första så att du kan sy en dekorsöm mellan vecken.
  5. Sy de återstående vecken.

Senaste tillbehören