Pärlfot part #620081896
specialty type: Overlock

För att sy fast pärl- och paljettband m.m.
 
Hur du använder pärlfoten:
 
Förberd maskinen
  • Nål: Vänster eller höger (vänster är att föredra)
  • Sömtyp: Tretrådig overlock eller kantsöm
  • Stygnbredd: 3-5 mm
  • Differentialinställning: Normalläge
  • Överkniv: Valfritt läge (till- eller frånkopplad)
Sömnad
  1. Välj metod (A) eller (B), bestäm nålläget och sy 2-3 stygn.
  2. Vrid handhjulet så att nålen är i jämnhöjd med tygets översida. För in pärlbandet i pressarfotens kanal.
  3. Sy 2-3 stygn genom att vrida handhjulet för hand.
  4. Tryck ner pärlorna lätt med vänster hand under sömnaden.
  5. Sy de sista stygnen med hjälp av handhjulet, för att undvika att pärlorna kommer i vägen för nålen och griparen.

Senaste tillbehören