Knutsömsfot för IDT™-system part #820613096
specialty type: Dekorativ sömnad

Knutsömsfoten har en djup urfasning på undersidan så att den kan mata över en upphöjd söm.

Fungerar med maskin

  • G
  • J
  • K
Vad är mitt?
  1. Sätt på knutsömsfoten för IDT™-system.
  2. Koppla in övermatningen.
  3. Välj den söm du vill sy (antingen en programmerad, en inbyggd eller en nedladdad söm.)
  4. Sy

Senaste tillbehören