Resårfot för IDT™-system part #820545096
specialty type: Nytto-/Kläd-sömnad

Resårfoten matar, töjer ut och syr fast 6 - 12 mm breda resårband samtidigt. Använd resårfoten till fritidskläder, underkläder och annat som kräver resår.

Fungerar med maskin

  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • J
  • K
Vad är mitt?
1. Ställ in det mörkgrå numrerade vredet på resårfoten på lämplig siffra mot den lilla 
metallpilen. Ju högre siffra, desto mer töjbar söm. Resårens elasticitet påverkar resultatet.
2. Tryck den mörkgrå rullen försiktigt mot det numrerade vredet och lyft upp den.
3. För in resåren i den långa skåran på pressarfoten.
4. Vrid rullen tills rullens mittspår är lika brett som resåren, så att resåren matas jämnt.
5. Sänk ner rullen på resåren och klicka fast den på plats genom att försiktigt skjuta bort den från det numrerade vredet.
6. Sätt på resårfoten på symaskinen. Ställ in maskinen på vanlig sicksacksöm. Anpassa 
stygnbredden efter resårens bredd och stygnlängden efter resårens kvalitet och hur mycket 
rynkor som krävs.
7. Koppla in IDT™-systemet.
8. Lägg in tyget under pressarfoten och sy. Tyget rynkar sig allt eftersom resåren töjs ut och sys 
på plats.

Senaste tillbehören