Pressarfot för enkel kant part #620096996
specialty type: Nytto-/Kläd-sömnad

Med pressarfoten för enkel kant kan du lätt lägga till spetsar och kantband överst på tyget med en täcksöm. Då skapas vackra dekorativa kanter och effekter.

Hur du använder pressarfot för enkel kant

  1. Ställ in maskinen på bred täcksöm.
  2. Snäpp fast pressarfoten för enkel kant.
  3. Använd standardinställningar för sömmen. Justera om det behövs.
  4. För in tygets kant i den nedre delen på vänster sida om pressarfoten. Lägg tyget under pressarfoten och under nålarna.
  5. För in kantbandet i den övre delen på höger sida om pressarfoten. Dra kantbandet mot baksidan av pressarfoten bortom nålarna. Lämna en kort bit av kantbandet bakom nålarna.
  6. Sänk ner nålarna i kantbandet och tyget. Sänk pressarfoten.
  7. Håll tyget i din vänstra hand och kantbandet i din högra hand medan du syr.

Senaste tillbehören