Free Motion Ruler Foot part #821164096
specialty type: Dekorativ sömnad, Quilting

Med Free motion Ruler foot kan du skapa en vacker stil med frihandsquiltning tillsammans med dina linjalmallar. Den perfekta cirkelformen gör att du kan sy på ett konstant avstånd på 0,6 cm (¼") från kanterna på din linjalmall. Röda markeringar på pressarfoten anger pressarfotens mittpunkt, vilket gör det enkelt att hålla pressarfoten och linjalen i linje vid sömnad. Utskärningar fram och på sidan av pressarfoten gör det lättare att se upp till nålen.

  1. Lossa fästskruven på pressarfotslyftet helt och ta bort pressarfotsfästet. Placera Free motion Ruler foot runt pressarstången. Fäst den med skruven.
  2. Trä din maskin.
  3. Välj en raksöm.
  4. Ställ din maskin i läget för Free motion Ruler foot. Matartänderna kommer att sänkas automatiskt.

Fungerar med maskin

  • L
Vad är mitt?

Senaste tillbehören