Rynkfot part #620088396
specialty type: Overlock

Rynkfoten är perfekt om du vill rynka ett lager tyg eller rynka och sy ihop två tyglager samtidigt. (Det undre tyglagret rynkas och det övre lagret förblir slätt.) Passar tunna och medeltjocka vävda tyger.

Hur du använder denna pressarfot:

  1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.
  2. Sätt fast rynkfoten.
  3. För in den undre tyglagret (det som ska rynkas) mellan stygnplåten och rynkfoten hela vägen upp till kniven. Rätsidan ska vara vänd uppåt.
  4. För in det övre tyglagret i rynkfotens öppning och lägg det i kant med det undre lagret med rätsidan nedåt.
  5. Sänk pressarfoten och sy. Styr tyget mot guiden och låt det undre lagret matas fritt så att det rynkas.

 

Senaste tillbehören