Pressarfot för dolt blixtlås part #820474096
specialty type: Heminredningssömnad

Av alla blixtlås är det osynliga sömblixtlåset det mest diskreta. Redan namnet markerar ju att det helt enkelt försvinner i sömmen och praktiskt taget inte syns alls. Därför används det också i eleganta plagg i fina, exklusiva tyger, exempelvis i aftonklänningar men också i kjolar, blusar och byxor. Dolt blixtlås (även kallad osynligt blixtlås) syr du enkelt med 
hjälp av Pressarfot för dolt blixtlås!
 

Fungerar med maskin

  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • J
  • K
Vad är mitt?
1. Markera blixtlåsöppningens längd på båda sidor av sprundet med PFAFF® markeringspenna eller textilpenna på tygets rätsida. Blixtlåset bör vara minst 2 till 3 cm längre än sprundet som det ska sys fast i.
2. Sätt specialpressarfoten i maskinen och ställ in raksöm med nålen i mittläge. Stygnlängden bör vara inställd på mellan 2,5 och 3,0 mm.
3. Öppna blixtlåset och tryck med tummen på blixtlåsets dragkedja så att sömmen mellan 
band och dragkedja blir synlig. Blixtlåset får absolut inte pressas.
4. Lägg blixtlåsets högra del räta mot räta på sprundets högra del. Blixtlåsets dragkedja bör 
ligga på sömlinjen så att det börjar ca 1,5 till 2 cm nedanför tygets överkant, nåla fast vid 
behov. Se till att blixtlåset skjuter över 2 till 3 cm vid den markerade sprundänden. (bild A)
5. Tryck blixtlåsets dragkedja en aning åt vänster med tumnageln och sätt pressarfoten på 
blixtlåset så att dragkedjans spiral ligger i skåran till vänster om symaskinsnålen.
6. Sy fast blixtlåset uppifrån till den markerade sprundänden, fäst sömändarna väl med några backstygn. Stäng blixtlåset. (bild B,C)
7. Lägg det andra blixtlåsbandet med ovansidan på rätsidan av vänster sprund kant. Se till att de två dragkedjespiralerna börjar i samma höjd.
8. Nåla fast blixtlåset. Öppna blixtlåset igen.
9. Tryck dragkedjespiralen en aning åt höger med tumnageln och placera pressarfoten på 
blixtlåset så att dragkedjespiralen ligger i skåran till höger om nålen.
10. Sy fast blixtlåset uppifrån till den markerade sprundänden, fäst sömändarna väl. Stäng 
blixtlåset på nytt.
11. Nu är det dags att sy sömmen nedanför blixtlåset, närmare bestämt nedifrån och upp. Sätt i maskinens normala blixtlåsfot så att pressarfotshållaren och pressarfoten är i högerläge. Flytta nålen till högerläge. (bild D)
12. Lägg blixtlåsets öppna nederände mot sömsmånen och sy så nära som möjligt till 
blixtlåssömmarnas sista stygn.
13. Pressa isär sömsmånerna.
 
Tips! Om blixtlåset är för långt: Sy tvärs över dragkedje-spiralen ca 2 cm nedanför sprundet 
med raksöm eller tät sicksacksöm och klipp av den överskjutande delen av blixtlåset. Klä in 
blixtlåsets nederände med en restbit av tyget.

Senaste tillbehören