Vik- och kantsömsfot part #620097396
specialty type: Overlock

Med vik- och kantsömsfoten kan du fålla tygkanten och fästa spetsen samtidigt.
Lokalisera butik
Hur du använder vik- och kantsömsfoten:

 

  1. Ställ in maskinen på bred täcksöm.
  2. Använd standardinställningarna för sömmen. Justera om det behövs.
  3. Sätt fast pressarfoten.
  4. För in tygets obearbetade kanter i tygguiden med rätsidan uppåt.
  5. Dra tyget bakåt under pressarfoten och nålarna.
  6. För in spetsen i höger spetsstyrning och dra ut en spetsända så att den sticker ut ca 2,5 cm bakom pressarfoten. Använd en pincett som det behövs.
  7. Sänk pressarfoten. Håll tyget i vänster hand och spetsen i höger hand och börja sy.

Senaste tillbehören