Öppen frihandsfot part #820544096
specialty type: Quilting

Med den öppna frihandsfoten är det härligt att sy och quilta på frihand! Denna fot har en extra stor urfasning framtill som ger optimal överblick när du ska sy eller quilta på frihand.

Fungerar med maskin

  • C
  • D
  • E
  • F
Vad är mitt?
1. Koppla på IDT™-systemet.
2. Lossa försiktigt på den lilla silverfärgade skruven på baksidan av pressarfotshållaren tills du kommer åt hålet.
3. Tryck försiktigt ihop pressarfoten och för in stiftet på foten i hålet på pressarfotshållaren så långt in det går. Kontrollera att den uppåtgående “armen“ är bakom och ovanför nålskruven.
4. Dra åt skruven.
5. Sänk ner frihandsfoten i frihands-/lagningsläge, antingen genom att trycka på 
frihandssymbolen på pekskärmen eller ställa in pressarfotslyftaren manuellt på frihandsläge.
6. Sänk mataren.
7. Välj raksöm eller sicksacksöm.
8. Sy i jämn takt och flytta tyget manuellt.
 
Kom ihåg att du själv måste flytta tyget eftersom mataren är nersänkt. Flytta tyget i jämn takt så blir stygnen jämnare. 

Senaste tillbehören