Öppen frihandsfot part #820988096
specialty type: Quilting

Den öppna frihandsfoten fungerar alldeles utmärkt vid frihandssömnad och quiltning. Den här foten har en extra stor öppning framtill så att du kan se precis hur du syr och quiltar. Sensormatic öppen frihandsfot används vid frihandssömnad och frihandsbroderi. Eftersom foten är öppen kan du se precis hur du syr och quiltar. Den öppna och genomskinliga foten har både vertikala och horisontella markeringar, vilket underlättar vid frihandsbroderi och när du vill följa ett mönster på tyget.

Fungerar med maskin

  • K
Vad är mitt?
1. Koppla på IDT™-systemet.
2. Lossa försiktigt på den lilla silverfärgade skruven på baksidan av pressarfotshållaren tills du kommer åt hålet.
3. Tryck försiktigt ihop pressarfoten och för in stiftet på foten i hålet på pressarfotshållaren så långt in det går. Kontrollera att den uppåtgående “armen“ är bakom och ovanför nålskruven.
4. Dra åt skruven.
5. Sänk ner frihandsfoten i frihands-/lagningsläge, antingen genom att trycka på 
frihandssymbolen på pekskärmen eller ställa in pressarfotslyftaren manuellt på frihandsläge.
6. Sänk mataren.
7. Välj raksöm eller sicksacksöm.
8. Sy i jämn takt och flytta tyget manuellt.
 
Kom ihåg att du själv måste flytta tyget eftersom mataren är nersänkt. Flytta tyget i jämn takt så blir stygnen jämnare. 

Senaste tillbehören