Quilt Binder part #821163096
specialty type: Quilting

Med Quilt binder följer det med en specialpressarfot för IDT för att säkerställa jämn matning genom bandkantaren och ett perfekt resultat. Bandkantarens dubbelvikning (12 mm) förvandlar en tygremsa av tunt vävt tyg till en bandkantning och syr fast den på projektets tygkant i ett och samma moment. Kanta tyget med 12 mm Quilt binder genom att klippa till en 45 mm bred remsa av tunt vävt tyg.

 1. Sätt fast quiltpressarfoten med guide.
 2. Ställ in maskinen på raksöm eller quiltsöm med handsytt utseende.
 3. Placera fästplattan på maskinens stygnplåt. Passa in sprinten på fästplattans baksida med det övre hålet på maskinens stygnplåt. Skruva fast fästplattan med en tumskruv.
 4. Placera bandkantaren på fästplattan och justera in den. Sätt fast bandkantaren med de två tumskruvarna och brickorna.
 5. Mät längden på projektet och lägg till minst 15 cm.
 6. Klipp tillräckligt många 45 mm breda remsor för projektet och sy ihop remsorna. Klipp till en spets i änden av remsan.
 7. Använd en pincett och för in tygremsan genom bandkantaren med avigsidan mot dig.
 8. När tygremsan har förts in genom bandkantaren, ta tag i den vikta remsan med vänster hand och fortsätt mata remsan genom bandkantaren som bilden visar så att tyget formar en dubbelvikt kant.
 9. Höj pressarfoten. Dra remsan under foten och rakt bakåt, cirka 5–6 cm bakom nålen.
 10. För in tyget som ska kantas, med rätsidan upp, genom skåran i bandkantaren. Justera nålpositionen åt höger eller åt vänster för önskad position.

Sy hörn med bandkantaren för quiltar
Sy till quiltens kant, fäst och dra sedan ut quilten en liten bit från bandkantaren. Se till att quilten är nära bandkantaren när du viker in hörnen. Pressa det vikta tyget med fingret.

Skapa diagonala hörn

 1. Vik och nyp fast det övre diagonala hörnet. Nåla fast med en lång knappnål. Upprepa på quiltens baksida.
 2. Fortsätt att sy bandkantningen genom att dra tygremsan genom bandkantaren igen samtidigt som du lägger quilten under pressarfoten och in genom bandkantaren igen.
 3. Dra quilten fram och tillbaka några gånger för att säkerställa att vecket är rätt både på fram- och baksidan.
 4. Sänk ned nålen för att hålla bandkantningen på plats och ta bort nålarna. Dra ut långa trådändar bakom pressarfoten innan du börjar sy. Sy efterstygn och sy fast bandkantningen. Upprepa för övriga hörn.

Avsluta bandkantningen

 1. Sy fast bandkantningen runtom quilten. När bandkantningens ändar nästan möts, klipp bort överflödigt tyg i början av bandkantningen (se bild).
 2. Fortsätt att sy så att bandkantningen överlappas en gång till. Ta bort quilten från bandkantaren och klipp bort överflödigt tyg, men lämna kvar en 2,5 cm lång ände. Vik tillbaka öppningen och nåla fast. Sy en söm över den vikta kanten.

Fungerar med maskin

 • J*
 • L
Vad är mitt?

Senaste tillbehören