Pressarfot för att sy i knappar part #820473096
specialty type: Dekorativ sömnad

Det är enkelt att sy i knappar när man har en särskild pressarfot för ändamålet! Använd denna pressarfot för att sy i 2- eller 4-hålsknappar i olika storlekar. Ställ bara in stygnbredden efter 
avståndet mellan hålen så sköter maskinen resten. Du kan t.o.m. sy i knappar med hals genom att använda den lilla plastdelen på pressarfoten, se bilden.

Fungerar med maskin

  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • J
  • K
Vad är mitt?
1. Märk ut var på tyget knappen ska sitta.
2. Sätt på pressarfoten för att sy i knappar.
3. Sänk mataren.
4. För in knappen mellan den svarta metalldelen och pressarfoten.
5. Kontrollera att de två hålen ligger i urfasningen på pressarfoten.
6. Lägg in tyget under pressarfoten. Välj knappsöm eller sicksacksöm.
7. Välj en bredd som passar knapphålen. Vrid handhjulet manuellt för att kontrollera att nålen går i det vänstra hålet.
8. Börja sy. Maskinen fäster knappen automatiskt om den är inställd på knappsöm. Om du har ställt in maskinen på sicksack får du sy över knappen fem gånger.
 
Om du vill sy i knappen med hals skjuter du plastdelen på pressarfoten mot dig, så att den ligger mellan de två hålen på knappen. När du har sytt i knappen, skjuter du tillbaka plastdelen, tar bort knappen från pressarfoten och klipper av trådarna. Vira tråd runt stygnen så att det bildas en hals och fäst.

Senaste tillbehören