Bandpressarfot part #620086896
specialty type: Overlock

Förbered maskinen

  • Nål: Höger
  • Sömtyp : Tretrådig overlock eller tretrådig platt rullsöm
  • Stygnlängd: 1,5 - 3 mm
  • Differentialmatare: Normalläge
  • Överkniv: Tillkopplad eller urkopplad

Sömnad

  1. Placera tyget under styrtappen A och spetsen ovanpå.
  2. Om det behövs, lossas skruven och styrskenan skjuts till höger eller vänster för att anpassas till stygnbredden.
  3. Drag åt skruven.
  4. För spetsen utefter styrskenan och sy.


Obs! Om tygkanten inte ska skäras, placeras både spets och tyg ovanpå styrtappen. Koppla bort överkniven.

Senaste tillbehören