Kederfot part #820530096
specialty type: Dekorativ sömnad

Med hjälp av Kederfot och Dubbel kederfot kan du skapa dekorativa kanter på kuddar och andra hemtextilier. Kantdekorationerna kan även användas för att täcka klippta kanter på möbeltyg och fästs då med häftpistol. Det går både lätt och snabbt att göra och sy in kedersnoddar. Kederfoten fungerar på samma sätt som passpoalfoten, men är konstruerad för kraftigare snodd. Om färgen du behöver till dina dekorationer inte finns att köpa kan du själv skapa den!
1. Klipp snedremsor som är tillräckligt långa för din kantsömnad samt tillräckligt breda för att 
täcka snodden plus sömsmån.
2. Placera snodden på snedremsans avigsida och vik remsan runt snodden. (bild A)
3. Lägg tyg och snodd i pressarfotsspåret med de klippta kanterna till höger. (bild B)
4. Välj raksöm med nålen i mittläge och stygnlängd 3.
5. Sy för att dölja snodden med tyget.
6. Klipp bort överflödigt tyg så nära sömmen som möjligt.
7. För att sy infällt kederband i en söm; lägg kederband och tyg räta mot räta längs tygkanten. 
För in materialet under pressarfoten och se till att snodden hamnar i pressarfotsspåret. Sy fast 
kederbandet på tyget. Klipp bort överflödigt tyg, så mycket sömmen tillåter, och klipp jack i 
sömsmånen vid rundningar och i hörn. (bild C)

Senaste tillbehören