Ladda ner sömnadsinstruktion för "Modern Diamonds Quilt" här (amerikansk text).

"/>

powerquilter™ 16.0 Modern Diamonds Quilt

Inskickat av PFAFF®

Ladda ner sömnadsinstruktion för "Modern Diamonds Quilt" här (amerikansk text).

Klicka här för att ladda ner