1. Startsida
  2. Support
  3. Användarhandböcker och uppdateringar
  4. creative™ 2.0
creative 2.0
creative™ 2.0

För den här maskinen

Maskinuppdateringar

UPPDATERINGSVERSION: 6010_1040 (2014-01-27)

FÖRBÄTTRINGAR I DEN NYA UPPDATERINGEN

  • Förbättrat stöd för PFAFF USB-minne.

Alla funktioner från tidigare versioner ingår naturligtvis också i den här uppdateringen.

Tack för din feedback och dina idéer! Fortsätt gärna att ge oss förslag och synpunkter. De är till stor hjälp för att vi ska kunna erbjuda världens bästa sy- och brodérmaskiner.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU MASKINEN

  • Ladda ner uppdateringsprogrammet direkt till din USB Embroidery stick. Spara filen i rotkatalogen, inte i en mapp.
  • Kontrollera att det inte finns en äldre version av en .lof-fil på USB-minnet.
  • Stäng av sy- och brodérmaskinen PFAFF® creative™ 2.0. Anslut USB embroidery stick med den nya programversionen till maskinens USB-port.
  • Starta maskinen samtidigt som du håller in knappen för nålstopp uppe/nere och backmatningsknappen. Håll ner knapparna tills backmatningslampan börjar blinka.
  • Den nya programvaran installeras automatiskt. Under installationen är den grafiska skärmen tom och de tre LED-lamporna blinkar i olika kombinationer.
  • När uppdateringen är klar (efter ca 4 minuter) startas maskinen om automatiskt. Kontrollera versionsnumret i inställningsmenyn.