1. Startsida
 2. Support
 3. Användarhandböcker och uppdateringar
 4. creative™ 4.0
creative 4.0
creative™ 4.0

För den här maskinen

Maskinuppdateringar

UPPDATERINGSVERSION: 5455_6335 (2013-10-02)

FÖRBÄTTRINGAR I DEN NYA UPPDATERINGEN

 • Förbättringar av snabbhjälpen
 • Söm 6.5.1 och 6.5.5 har justerats för att kvaliteten på det färdiga broderiet ska bli bättre.
 • Förbättring som innebär att brodérenheten bara flyttas i steg 1b och 2b i ‘Precise positioning’, vilket förbättrar användarvänligheten.
 • Förbättring som gör det möjligt att använda ‘hörnikoner’ i ‘Precise positioning’ i alla steg, vilket gör det lättare att kontrollera broderiets hörnpositioner.

Alla tillägg och förbättringar från den tidigare versionen ingår naturligtvis också i den här uppdateringen.

Tack för er feedback och era idéer! Fortsätt gärna att ge oss förslag och synpunkter. De är till stor hjälp för att vi ska kunna erbjuda världens bästa sy- och brodérmaskiner.

FÖR PC-ANVÄNDARE

UPPDATERA MED USB-KABEL

 • Klicka på länken nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Extrahera .exe-filen till skrivbordet. Dubbelklicka sedan på .exe-filen från skrivbordet för att starta uppdateringsguiden. Säkerhetsvarningar kan visas. Klicka på Kör för att fortsätta.
 • Uppdateringsguiden för creative™ 4.0 startas. Följ anvisningarna på skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas creative™ 4.0 automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 8 minuter.

UPPDATERA MED USB EMBROIDERY STICK
(KRÄVER VERSION 4363-6074 ELLER SENARE PÅ MASKINEN)

 • Klicka på den länkade zip-filen nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Extrahera .exe-filen till skrivbordet. Dubbelklicka sedan på .exe-filen från skrivbordet för att starta uppdateringsguiden. Säkerhetsvarningar kan visas. Klicka på Kör för att fortsätta.
 • Maskinuppdateringsguiden startar. Följ anvisningarna på skärmen och var noga med att välja ”USB Embroiery stick” som uppdateringsmetod.
 • När USB Embroidery stick har förberetts ombeds du att flytta den till maskinen, starta uppdateringen och följa anvisningarna på den interaktiva skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas maskinen automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 13 minuter.

Ladda ner PC-uppdatering

FÖR MAC-ANVÄNDARE

UPPDATERA MED USB EMBROIDERY STICK

 • Klicka på länken nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Spara filen i USB-minnets rotkatalog, inte i en mapp. Kontrollera att det inte finns några andra uppdateringsfiler (.clo-filer) i USB-minnets rotkatalog.
 • Anslut USB-minnet till din creative™ 4.0.
 • Tryck på och håll ned knapparna för Nålstopp uppe/nere och Mönsteromstart på maskinen. Håll ned knapparna tills texten ”Firmware Update Mode” visas på den interaktiva skärmen.
 • Följ anvisningarna på den interaktiva skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas creative™ 4.0 automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 13 minuter.

Ladda ner Mac-uppdateringen och behåll personliga filer som har sparats i maskinens minne

Ladda ner Mac-uppdateringen och ta bort personliga filer från maskinens minne