1. Startsida
 2. Support
 3. Användarhandböcker och uppdateringar
 4. creative sensation™ pro II
Tillbaka till supporten
creative sensation™ pro II
creative sensation pro ii
creative sensation™ pro II

För den här maskinen

Maskinuppdateringar

UPPDATERINGSVERSION: 485_6373 (2016-03-01)

FÖRBÄTTRINGAR I DEN NYA UPPDATERINGEN

 • Stöd för två nya metallbågar: 240 x 150 mm och 100 x 100 mm
 • Nya sömkategori 6.6 ‘Sömmar med två band’ med 8 nya sömmar för den nya tekniken ‘Sömmar med två band’
 • GUI-färgen på sidofältet i ‘Redigera broderi’ ändrad till en mer sofistikerad färg
 • Ny startskärm & skärmsläckare
 • Förbättrad kalibrering av ‘trådkniven’. Denna nya funktion kan aktiveras av en servicetekniker. Kniven kalibreras då till vid varje trådkapning. Om den inte aktiveras av en servicetekniker kommer maskinens trådkniv att fungera på samma sätt som före uppdateringen.
 • Tråcklingsstart ändrad (startar inte längre längst ut) för att uppfångningen av undertråden ska förbättras
 • Förbättrad stygntäthet för satinsömmar i applikationer när formens storlek ändras oproportionerligt
 • Förbättrad initial pressarfothöjd vid frihandssömnad
 • Monogramsömmarna 0 och Q har gjorts om för att stygnkvaliteten ska bli bättre
 • Ändringar i snabbhjälpstexter och informationstexter på alla tillgängliga språk

FÖR PC-ANVÄNDARE

Hur man uppdaterar med USB-kabel

 • Klicka på länken nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Extrahera .exe-filen till skrivbordet. Dubbelklicka sedan på .exe-filen från skrivbordet för att starta uppdateringsguiden. Säkerhetsvarningar kan visas. Klicka på Kör för att fortsätta.
 • Uppdateringsguiden för creative sensation™ startas. Följ anvisningarna på skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas creative sensation™ pro automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 8 minuter.

Uppdatera med USB Embroidery stick

 • Klicka på den länkade zip-filen nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Extrahera .exe-filen till skrivbordet. Dubbelklicka sedan på .exe-filen från skrivbordet för att starta uppdateringsguiden. Säkerhetsvarningar kan visas. Klicka på Kör för att fortsätta.
 • Maskinuppdateringsguiden startar. Följ anvisningarna på skärmen och var noga med att välja ”USB Embroiery stick” som uppdateringsmetod.
 • När USB Embroidery stick har förberetts ombeds du att flytta den till maskinen, starta uppdateringen och följa anvisningarna på den interaktiva skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas maskinen automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 13 minuter.

Ladda ner PC-uppdatering

FÖR MAC-ANVÄNDARE

Uppdatera med USB Embroidery stick

 • Klicka på länken nedan för att ladda ner uppdateringsfilen. Du behöver ett zipverktyg (WinZip eller liknande) för att öppna filen.
 • Spara filen i USB-minnets rotkatalog, inte i en mapp. Kontrollera att det inte finns några andra uppdateringsfiler (.clo-filer) i USB-minnets rotkatalog.
 • Anslut USB-minnet till din creative sensation™ pro.
 • Håll ned backmatningsknappen samtidigt som du startar maskinen. Håll ned knappen tills texten ”Firmware Update Mode” visas på den interaktiva skärmen.
 • Följ anvisningarna på den interaktiva skärmen.
 • När uppdateringen är klar startas creative sensation™ pro automatiskt om. Uppdateringen beräknas ta 13 minuter.

Ladda ner Mac-uppdateringen och behåll personliga filer som har sparats i maskinens minne

Ladda ner Mac-uppdateringen och ta bort personliga filer från maskinens minne