1. Startsida
 2. Support
 3. Användarhandböcker och uppdateringar
 4. performance™ 5.0
Tillbaka till supporten
performance™ 5.0
performance 5.0
performance™ 5.0

Maskinuppdateringar

UPPDATERINGSVERSION: Utgåva 57 (2014-08-12)

FÖRBÄTTRINGAR I DEN NYA UPPDATERINGEN

 • Förbättrad firmwarestabilitet – För att förbättra prestanda och säkerställa ett bra sömnadsresultat.
 • Minne med senast använda hastighet för undertrådsspolning – För användarvänlighet, inget behov av att ställa in önskad spolningshastighet efter varje maskinstart.


Allmänt

 • Flera stabilitetsproblem åtgärdades som kunde leda till felrapporter, frysning av maskin eller oönskat beteende.
 • Lagt till minne med senast använda hastighet för undertrådsspolning så att den koms ihåg efter maskinomstart.
 • Förbättrad hantering av långa textinmatningar.
 • Mindre justeringar av maskintexter och snabbhjälpstexter.

Sömnad

 • Förbättrad hantering av sekvenser vid kombination med tapering


Den här uppdateringen förbättrar funktionen hos din PFAFF® performance™ 5.0, och vi rekommenderar starkt att du utför den här uppdateringen.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU MASKINEN

 • Hämta programuppdateringen och packa upp den på en USB-sticka. Spara filen i rotkatalogen, inte i en mapp.
 • Kontrollera att det inte finns en äldre version av en .clo-fil på USB-minnet.
 • Stäng av din sy- och brodérmaskinen PFAFF® performance™ 5.0.
 • Anslut USB embroidery stick med den nya programversionen till maskinens USB-port.
 • Starta maskinen samtidigt som du håller in backmatningsknappen.
 • Uppdateringen startar automatiskt och du kan släppa backmatningsknappen när förloppsindikatorn visas.


Obs! Det kan ta upp till en minut innan förloppsindikatorn visas och du kan släppa backmatningsknappen.

När uppdateringen är klar startas maskinen automatiskt om. Kontrollera versionsnumret i inställningsmenyn.