Previous Next
 1. Startsida
 2. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Den här integritetspolicyn för SVP WORLDWIDE uppdaterades den 12 oktober 2020.

Den här integritetspolicyn för SVP Worldwide uppdaterades den 9 oktober 2020. Din integritet är viktig för SVP Worldwide. Därför har vi tagit fram en sekretesspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, sprider, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser igenom den här policyn, och du får gärna kontakta oss om du undrar över något.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person. Du kan bli ombedd att uppge dina personuppgifter när du är i kontakt med SVP Worldwide eller något av våra dotterbolag. SVP Worldwide och våra dotterbolag kan komma att dela dessa personuppgifter med varandra och använda dem i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan också kombinera dem med andra uppgifter i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster, annonser och vårt innehåll. Du är inte skyldig att tillhandahålla de personuppgifter vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi, i många fall, inte tillhandahålla våra produkter eller tjänster eller besvara eventuella frågor.

Nedan följer några exempel på de typer av personuppgifter som SVP Worldwide har samlat in från sina kunder under de senaste 12 månaderna, varifrån vi samlar in dessa uppgifter och hur vi kan komma att använda dem:Personuppgifter som vi har samlat in under de senaste 12 månaderna:

Kategori Exempel
Identifierare. Verkliga namn, användarnamn, postadress, e-postadress, IP-adress, kontonamn eller liknande identifierare.
Personuppgifter. Namn, signatur, adress, telefonnummer, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan finansiell information.
Kommersiell information. Uppgifter om produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller övervägts eller annan köp- eller konsumtionsrelaterad historik.
Aktivitet på internet eller liknande nätverk. Webbhistorik, sökhistorik, information om konsumenters interaktion med en webbplats, ett program eller en annons.
Geolokaliseringsdata. Fysisk plats, generellt.

Här samlar vi in personuppgifter från dig:

 • När du skapar ett mySewnet™-konto
 • När du köper en produkt från SINGER®, HUSQVARNA VIKING® eller PFAFF®
 • När du laddar ner programvara eller en uppdatering från PREMIER+™
 • När du registrerar dig för ett nyhetsbrev på någon av våra webbplatser eller via sociala medier
 • När du anmäler dig till en kurs på Viking Sewing Gallery Retail Store
 • När du ansluter till våra tjänster
 • När du registrerar din maskins garanti
 • När du använder en rabattkod
 • När du kontaktar oss
 • När du deltar i en onlineundersökning, en utlottning eller en tävling

Så här använder vi dina personuppgifter:

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i den här integritetspolicyn med ditt samtycke eller när vi bedömer att det är nödvändigt för legitima intressen tillhörande SVP Worldwide eller en tredje part som vi kan vara tvungna att lämna information till.

 • Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om SVP Worldwides senaste erbjudanden och kampanjer, produktinformation, programuppdateringar och kommande evenemang. Om du inte vill vara med på vår adresslista kan du när som helst välja att tas bort genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ner i ett meddelande.
 • Vi använder även personuppgifter för att skapa, utveckla, administrera, tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster och annonser och vårt innehåll.
 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter, bland annat ditt födelsedatum, för att avgöra vilka tjänster som kan vara lämpliga. Webbplatsen mySewnet™ är till exempel inte avsedd för användare under 16 år.
 • I vissa fall kan vi använda dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden, till exempel information om köp och ändringar i våra villkor och policyer. Eftersom denna information är viktig i interaktionen med SVP Worldwide kan du inte välja att inte ta emot dessa meddelanden.
 • Vi kan också använda personuppgifter för interna syften som revision, dataanalys och forskning för att förbättra SVP Worldwides produkter, tjänster och kundkommunikation.
 • Om du deltar i en utlottning, tävling eller liknande kampanj kan vi använda de uppgifter du tillhandahåller för att administrera dessa program.

Insamling och användning av uppgifter som inte är personuppgifter

Vi samlar även in uppgifter i en form som inte på egen hand kan kopplas till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, överföra och lämna ut uppgifter som inte är personuppgifter för ett specifikt ändamål. Här följer några exempel på uppgifter som vi samlar in som inte är personuppgifter och hur vi använder dem:

 • Vi kan samla in information som språk, postnummer, riktnummer, unik produktidentifiering och referent-URL så att vi bättre kan förstå kundbeteenden och förbättra våra produkter, tjänster och annonser.
 • Vi kan samla in information om kundaktiviteter på vår webbplats och från våra andra produkter och tjänster. Informationen sammanställs och används för att vi ska kunna ge mer användbar information till våra kunder och förstå vilka delar av vår webbplats samt vilka produkter och tjänster som är av störst intresse. Sammanställda uppgifter betraktas som uppgifter som inte är personuppgifter i denna integritetspolicy.
 • Vi kan samla in och lagra information om hur du använder våra tjänster, inklusive sökfrågor. Denna information kan användas för att förbättra relevansen hos de resultat som våra tjänster tillhandahåller. Den här typen av information kopplas inte till din IP-adress, förutom i begränsade fall i syfte att säkerställa kvaliteten på våra webbaserade tjänster.
 • Med ditt uttryckliga samtycke kan vi samla in uppgifter om hur du använder din enhet och dina program. Syftet med denna insamling är att våra utvecklare ska kunna förbättra våra appar.

Om vi kombinerar uppgifter som inte är personuppgifter med personuppgifter behandlas de kombinerade uppgifterna som personuppgifter så länge de förblir kombinerade.

Cookies och annan teknik

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används främst för att få webbplatser att fungera, eller fungera effektivare, samt för att ge information till webbplatsägarna.

Dessa tekniker hjälper oss att förstå användarbeteenden, ta reda på vilka sidor på våra webbplatser som människor har besökt samt underlätta och mäta annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik som uppgifter som inte är personuppgifter. I de fall IP-adresser eller liknande identifierare betraktas som personuppgifter enligt lokal lagstiftning behandlar vi dock även dessa identifierare som personuppgifter. Om uppgifter som inte är personuppgifter och personuppgifter kombineras behandlar vi, på liknande sätt, de kombinerade uppgifterna som personuppgifter inom ramen för denna integritetspolicy.

Liksom de flesta internettjänster samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och lagrar dem i loggfiler. Det handlar om bland annat IP-adresser, typ av webbläsare och språk, internetleverantör, vilken webbplats och applikation du kommer från och går till efter besöket, operativsystem, datum-/tidsstämpel samt klickström.

Vi använder denna information för att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss om användarnas beteende på webbplatsen, förbättra våra produkter och tjänster samt för att samla in demografisk information om hela vår användarbas. SVP Worldwide kan komma att använda denna information i våra marknadsförings- och annonseringstjänster.

De flesta webbläsare tillåter viss kontroll över cookies via inställningarna. Läs mer om cookies och ta reda på vilka cookies som är aktiverade på www.allaboutcookies.org.

Besök webbläsarutvecklarens webbplats för information om specifika webbläsare. Om du inte vill spåras av Google Analytics mellan olika webbplatser går du till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Spridning till tredje part

Ibland kan SVP Worldwide göra vissa personuppgiter tillgängliga för strategiska partners som samarbetar med SVP Worldwide i tillhandahållandet av produkter och tjänster eller hjälper SVP Worldwide att marknadsföra sig. Personuppgifter delas endast av SVP Worldwide i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring. De säljs eller delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringsändamål.

Tjänsteleverantörer

SVP Worldwide delar personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster som informationsbehandling, kreditförlängning, hantering av kundordrar, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundservice, bedömning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar eller nöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda dina uppgifter och kan finnas där SVP Worldwide bedriver sin verksamhet.

Så skyddar vi dina personuppgifter

SVP Worldwide lägger stor vikt vid dina personuppgifters säkerhet. När SVP Worldwide lagrar dina personuppgifter använder vi datorsystem med begränsad åtkomst i anläggningar med fysiska säkerhetsanordningar.

Automatiserat beslutsfattande

SVP Worldwide fattar inga beslut genom användning av algoritmer eller profilering som kan påverka dig på ett betydande sätt.

Integritet och lagring av personuppgifter

SVP Worldwide gör det enkelt för dig att se till att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Vi lagrar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn ska uppnås. När vi bedömer hur länge uppgifterna ska lagras undersöker vi noggrant vårt behov av att samla in personuppgifter överhuvudtaget och, om vi konstaterar att det finns ett relevant behov, lagrar vi dem bara under en så kort period som möjligt för att uppnå insamlingens syften om inte lagen kräver längre lagringsperioder.

Tillgång till personuppgifter

Du (eller ditt behöriga ombud) har rätt att begära tillgång till (inklusive en kopia av) dina personuppgifter oavsett ändamål (till exempel för att begära att vi korrigerar uppgifterna om de är felaktiga eller raderar uppgifterna om SVP Worldwide inte är skyldigt att behålla dem enligt lag eller för legitima affärsändamål). Vi kan neka till att behandla en begäran som äventyrar andras integritet, är ogenomförbar eller som avser tillgång som inte krävs enligt lokal lagstiftning. Om du vill begära åtkomst till dina personuppgifter kan du kontakta oss via någon av följande kanaler:

 • Telefon: 1-800-474-6437
 • E-post: privacy@svpworldwide.com
 • Post: SVP Worldwide, 1714 Heil Quaker Blvd, Suite 130, La Vergne, TN 37086, USA

Information för invånare i Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien (eller dessas behöriga ombud) som har lämnat personuppgifter till SVP Worldwide kan erhålla information om SVP Worldwides eventuella spridning av personuppgifter till tredje part för direktmarknadsföring från tredje part. Begäran ska lämnas in via något av följande:

 • Telefon: 1-800-474-6437
 • E-post: privacy@svpworldwide.com
 • Post: SVP Worldwide, 1714 Heil Quaker Blvd, Suite 130, La Vergne, TN 37086, USA

Inom 45 dagar efter att vi har mottagit en sådan begäran kommer vi att tillhandahålla information om integritetsskydd i Kalifornien, inklusive en lista över specifika kategorier av personuppgifter som under det föregående kalenderåret har överlämnats till tredje part för direktmarknadsföring, tillsammans med namn på och adress till dessa tredje parter. En sådan begäran kan inte göras mer än en gång per kalenderår.

Vårt företagsövergripande åtagande med avseende på din integritet

För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas informerar vi SVP Worldwides anställda om våra integritets- och säkerhetsriktlinjer och vidtar integritetsskyddsåtgärder inom företaget.

Integritetsfrågor

Om du har frågor eller funderingar som rör SVP Worldwides integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, eller om du vill rapportera en möjlig överträdelse av lokala dataskyddslagar, vänligen kontakta oss. Din fråga eller fundering tas emot av ett dedikerat team som prioriterar ärendet och försöker besvara din specifika fundering eller fråga. Om ditt ärende är av mer komplex karaktär kan det hända att vi ber dig om mer information. Alla sådana viktiga ärenden besvaras. Om du inte är nöjd med svaret kan du lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet i det land du bor. Om du kontaktar oss strävar vi efter att förse dig med information om dina möjligheter att lämna in klagomål.

SVP Worldwide kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Om vi gör större förändringar av policyn kommer ett meddelande att publiceras på vår webbplats tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

SVP Worldwide, 1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, La Vergne, TN 37086, USA

Version SING100920